پتانسیل آلودگی منابع آبی در سایت محمدآباد وجود دارد

مدیر محیط زیست و کیفیت منابع آب، آب منطقه‌ای قزوین گفت: باوجود اینکه پژوهش‌ها و پایش‌ها تاکنون آلودگی منابع آبی در محدوده سایت محمدآباد را نشان نداده اما پتانسیل آلودگی در این منطقه وجود دارد و باید توجه داشت که نگاه به سایت محمدآباد نباید سیاه یا سفید باشد و باید جنبه‌های مثبت و منفی را در کنار هم دید.محمد محجوب در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در قزوین با اشاره به همکاری در خصوص پایش کیفیت منابع آب در محدوده سایت محمدآباد گفت: طبق قانون، سازمان حفاظت محیط زیست، مرجع رسمی‌است که می‌تواند درباره سلامت منابع آبی در این محدوده اظهار نظر کند و مسئولیت جلوگیری از آلودگی منابع آبی را به عهده دارد؛ اما باتوجه به تخصص آب منطقه‌ای در حوزه آب از ما درخواست همکاری می‌شود.مدیر محیط زیست و کیفیت منابع آب، آب منطقه‌ای قزوین ادامه داد: از چند سال گذشته برای پایش آب‌ها همکاری داریم و در چند مرحله از چاه‌هایی که در پایین دست محمدآباد بود نمونه‌برداری کرده و تاکنون، تغییر کیفی در چاه‌های پایین دست، پیدا نکردیم و آلودگی در آب‌های زیرزمینی گسترش پیدا نکرده، اما این به این معنا نیست که پتانسیل آلودگی در این منطقه وجود ندارد.وی عنوان کرد: برای اولین بار در کشور مجوزهای خاصی به محیط زیست دادیم تا شش چاه پایش با هدف نمونه‌برداری از منابع آبی در خود سایت حفر شود.
این مسئول بیان کرد: در یک اقدام دیگر هم دانشگاه تربیت معلم تهران پژوهشی را درباره خاک، وضعیت و ریسک سایت انجام داد که نتایج آن هم آلودگی گسترده در آب زیرزمینی را مشخص نکرد.وی اضافه کرد: براساس نتایج این پژوهش، شرایط و وضعیت، بویژه مدیریت پسماندها در سایت به گونه‌ای است که می‌تواند پتانسیل آلودگی داشته باشد و بخشی از خاک هم به دلیل انباشت زباله خارج از لندفیل، در معرض آلودگی قرار دارد.محجوب اظهار کرد: استخر شیرابه سایت فاقد تصفیه خانه است و انتظار می‌رود در برنامه‌های پیش روی سایت برای این موضوع اقدام شود.وی تاکید کرد: با ظرفیت این سایت، قزوین در جمع‌آوری زباله جزء بهترین‌های کشور است؛ پراکنش زباله در بسیاری از استان‌ها مشکل جدی داشته اما این موضوع در قزوین مدیریت شده و تعدد مدیریت از نکات منفی این سایت است که باعث شده در فرآیندهایی که در ادامه احداث سایت بوده وقفه ایجاد شود.