۳ وزنه‌بردار ایران یک قدم به المپیک پاریس نزدیک شدند

سه وزنه‌بردار ایران توانستند در اولین قدم کسب سهمیه المپیک پاریس جزو ۱۰ نفر اول رنکینگ قرار بگیرند.
به گزارش ایسنا، فدراسیون جهانی وزنه‌برداری رنکینگ کسب سهمیه المپیک پاریس را اعلام کرد و وزنه‌برداران براساس رکورد مجموع خود در قهرمانی جهانی کلمبیا در این رنکینگ قرار گرفتند. مسابقات قهرمانی جهان کلمبیا که آذر سال جاری برگزار شد، اولین مرحله کسب سهمیه المپیک بود.
از هر کشور تنها یک نفر که بیش‌ترین رکورد مجموع را دارد، در رنکینگ المپیک قرار گرفته است. برای نمونه در دسته فوق سنگین، علی داودی و آیت شریفی در قهرمانی جهان کلمبیا وزنه زدند اما چون داودی رکورد بالاتری نسبت به شریفی ثبت کرد، او وارد رنکینگ المپیک شد.
در دسته ۱۰۲ کیلوگرم که مدعیان زیادی در ایران دارد، در حال حاضر دهدار وارد رنکینگ شده است و رسول معتمدی و سهراب مرادی باید در اولین گزینشی المپیک خود بیش‌تر از دهدار وزنه بزنند تا بتوانند در رنکینگ قرار بگیرند. آن‌ها در قهرمانی جهان غایب بودند.
طبق سیستم کسب سهمیه المپیک، به ۱۰ نفر اول هر وزن المپیکی سهمیه تعلق می گیرد که ایران هم پس از پشت سر گذاشتن اولین گزینشی، سه نفر را در ۱۰ نفر اول رنکینگ المپیکی اوزان ۸۹، ۱۰۲ و فوق سنگین دارد.
کیانوش رستمی در دسته ۸۹ کیلوگرم و علی داودی در دسته فوق سنگین چهارم هستند. رضا دهدار در دسته ۱۰۲ کیلوگرم در رده سوم قرار دارد.
حافظ قشقایی هم در دسته ۷۳ کیلوگرم در رده بیست و چهارم قرار گرفت.
هر ورزشکاری که در یک وزن غیرالمپیکی وزنه بزند، رکوردش برای وزن المپیکی بالاتر محاسبه می‌شود. برای نمونه قشقایی در قهرمانی جهان در وزن غیر المپیکی ۶۷ کیلوگرم وزنه زد و رکوردش برای رنکینگ دسته ۷۳ کیلوگرم که المپیکی است محاسبه شد.