پیشنهاد

چگونه برنامه بازاریابی بنویسیم؟
برنامه ریزی یکی از مهم ترین نقش‌های مدیریت است. برنامه کسب و کار (Business Plan) شرکت باعث تداوم کسب و کار می‌شود. برنامه بازاریابی (Marketing Plan) شرکت، یک ورودی کلیدی به برنامه کسب و کار است.
این برنامه باید خوش آیندترین فرصتهای کسب و کار را برای شرکت شناسایی و طرح کلی چگونگی نفوذ، دستیابی و حفظ موقعیت‌ها در بازارهای شناخته شده را ترسیم کند. این برنامه یک ابزار ارتباطی است که همه عناصر آمیزه بازاریابی را در یک برنامه اجرایی هماهنگ و با هم ترکیب می‌کند. این برنامه به دقت بیان می‌کند که چه کسی، چه کاری را در چه زمانی، کجا و چطور انجام می‌دهد تا به هدفهای خود برسد.
کتاب «چگونه برنامه بازاریابی بنویسیم» با آموزش قدم به قدم چگونگی طراحی و تدوین یک برنامه بازاریابی و ذکر مثال‌های علمی‌شما را با روش‌های اجرایی این امر آشنا می‌کند.برخی از عناوین مطرح شده در این کتاب عبارتند از: فروش چیست؟، بازاریابی چیست؟، برنامه ریزی بازاریابی چیست؟، تحلیل موقعیت – بازبینی بازاریابی، بخش بندی بازار چیست؟، اهداف، استراتژیهای بازاریابی و برنامه‌های اقدام، توزیع و ترویج و بودجه‌ها، نوشتن برنامه، و ارائه برنامه، پیگیری و بازبینی.
کتاب «چگونه برنامه بازاریابی بنویسیم؟»اثر جان وست‌وود و با ترجمه علیرضا احمدی و فرناز فرزین مهر در 152 صفحه توسط انتشارات مبلغان به چاپ رسیده است.