احمدی نژاد، ترامپ و مرغ همسایه!

محمدحسین روانبخش

25 مهر 1396 ساعت 19:28

وزیر رفاه دولت احمدی نژاد به تازگی مصاحبه ای کرده و گفته است که رئیس سابقش ، برخی ویژگی های دونالد ترامپ را دارد.


وزیر رفاه دولت احمدی نژاد به تازگی مصاحبه ای کرده و گفته است که رئیس سابقش ، برخی ویژگی های دونالد ترامپ را دارد. البته وزیر احمدی نژاد بهتر از دیگرانی که دورادور فقط گلکاری او را می دیدند ، می تواند درباره او نظر بدهد اما هر چه کردم نتوانستنم این نظر را ندهم که حرف وزیر اسبق رفاه خیلی دقیق نیست و درست تر این است که بگوییم ترامپ برخی ویژگی های احمدی نژاد را دارد . در واقع ترامپ هنوز خیلی راه دارد تا به احمدی نژاد برسد ؛ هنوز هیچ خبری از نفوذ جنگیرها در دور و بر ترامپ نرسیده ؛ هنوز ادعای مدیریت جهانی را نداشته است ، هنوز توفیق حضور در مراسم ختم رئیس جمهورهای دیگر و دلداری دادن به مادر آنها را پیدا نکرده ، هنوز هاله نور دور کله اش ندیده ؛ هنوز بودجه کشور را با پروژه هایی مثل مسکن مهر دور نریخته ؛ هنوز به مردم کشورش خس و خاشاک نگفته و....
من واقعا نمی دانم وزیر رفاه احمدی نژاد چه دشمنی شخصی با او داشته که این همه توانایی های احمدی نژاد را نادیده گرفته است . قدیمی ها می گفتند مرغ همسایه غازه ! شاید هم درست می گویند ؛ در مقابل این رفتار که  ترامپ فقط با کمتر از شش ماه ریاست جمهوری برای ما این قدر مهم می شود که آن همه سوابق درخشان رئیس یادمان می رود ، واقعا غیر از اظهار تاسف چه می توان گفت ؟!
 


کد مطلب: 75371

آدرس مطلب: https://www.mardomsalari.ir/note/75371/احمدی-نژاد-ترامپ-مرغ-همسایه

مردم سالاری آنلاين
  https://www.mardomsalari.ir