۰
جمعه ۸ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۳۶

تعامل و گفتگو یا خشونت و تهاجم؟

انوشیروان ظفری*
یکی از معضلات حاد جامعه امروز ما کم حوصلگی ،عصبانیت ،از کوره در رفتن و توسل به زور و خشونت است که می تواند ریشه ی روانی ، اقتصادی ، فرهنگی و وراثتی داشته باشد. تحلیل و بررسی عمیق و دقیق این پدیده شوم و خطر آفرین به تحقیق و پژوهشهای علمی و جامع نیاز دارد. در این نوشتار با بررسی اجمالی علل توسل به خشونت و بروز رفتارهای تهاجمی و خشن به جای گفتگوی سازنده و رسید ن به توافق و راه حل ، ابتدا تعریف کوتاهی از خشونت وانواع آن ارائه می گردد سپس عوامل موثر بر بروز و ظهور خشونت به اختصار بیان می شود.
تعامل و گفتگو یا خشونت و تهاجم؟
یکی از معضلات حاد جامعه امروز ما کم حوصلگی ،عصبانیت ،از کوره در رفتن و توسل به  زور و خشونت است که می تواند ریشه ی روانی ، اقتصادی ، فرهنگی و وراثتی داشته باشد. تحلیل و بررسی عمیق و دقیق این پدیده شوم و خطر آفرین به تحقیق و پژوهشهای علمی و جامع نیاز دارد. در این نوشتار  با بررسی اجمالی علل توسل به خشونت و بروز رفتارهای تهاجمی و خشن به جای گفتگوی سازنده و رسید ن به توافق و راه حل ، ابتدا تعریف کوتاهی از خشونت وانواع آن ارائه می گردد سپس عوامل موثر بر بروز و ظهور خشونت به اختصار بیان می شود.
به طور طبیعی در همه جوامع بین شهروندان با فرهنگ ها ، دیدگاهها و قومیت های مختلف ، اختلاف نظر ها ، مشکلات و مباحثی پیش می آید که اگر طرفین دعا وی فهیم ،نجیب ،آگاه، صلح طلب و دارای عقلانیت ،درایت ،فرهنگ و تمدن غنی باشند در هنگام بروز اختلاف بر اعصاب خود مسلط ، خشم خود را فرو برده و عصبانیت حا صله را کنترل می نمایند  و تلاش می کنند با به کار گیری شیوه های فرهنگی و مدنی نظیر مذاکره و گفتگو ، پذیرش حکمیت یا مراجعه به مراجع قانونی، قضایی اختلافات فی مابین را حل و فصل و مرتفع سازند ، اما چنا نچه طرفین دعاوی یا یکی از آنها شرور ،ماجراجو ،جنگ طلب و دارای مشکلات فرهنگی ،روانی و اخلاقی باشند به جای برخورد منطقی و عقلانی با موضوع ، به خشونت های کلامی ،جسمی ، فیزیکی و... توسل می جویند که احساس ناامنی ، استرس ، اضطراب ، حرمت شکنی ، رواج بی ادبی ، بی نزاکتی و بد اخلاقی، خسارات مادی و معنوی ، وقاحت و خباثت و گستردگی ظلم و بی عدالتی و جرم و جنایت  از نتایج زیانبار اینگونه رفتارهای خشن در جامعه محسوب می شود ، در حالی که حاصل گفتگو و تعامل حفظ حرمت و کرامت انسانی، احترام و عزت متقابل ، کاهش ضرر و زیانهای مادی و معنوی و رشد و توسعه فرهنگ و تمدن و مدنیت و منزلت شهر وندان است .
                                                  انواع خشونت
1- خشونت روانی، رفتار خشنی که سلامت روان فرد را در معرض خطر قرار می دهد می تواند مصداق خشونت روانی باشد.
2- خشونت کلامی ، به کار بردن کلمات تند ،توهین آمیز ، الفاظ وقیح و رکیک ،فحاشی،هتک حرمت ،بی ادبی و بی احترامی به افراد از طریق بیان رو در رو و یا در قالب نوشتاری و درج در مطبوعات یا فضای مجازی و ....خشونت کلامی نامیده می شود.
3- خشونت جسمی یا فیزیکی ، وارد ساختن آسیب های بدنی به افراد خشونت جسمی نام دارد نظیر ضرب و شتم ،ایراد جرح ، حمله با مشت و لکد، گاز گرفتن ،اسید پاشی ، قتل و ترور فیزیکی با سلاح گرم یا سرد ، اوج خشونت فیزیکی ترور و قتل است.
4- خشونت سیاسی ، این نوع خشونت منشا سیاسی دارد و برخی با توسل به اعمال خشن می خواهند رقیب سیاسی خود را از میدان بیرون سازند ترور فیزیکی و شخصیتی و برهم زدن جلسات سخنرانی ، شایعه سازی و دروغ پراکنی ، تهدید و تخریب و تحقیر رقیب ، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان و افکار عمومی  و.... از مصادیق خشونت سیاسی به حساب می آیند مانند بر هم زدن اجتماعات و جلسات سخنرانی در دوره محمد رضا پهلوی توسط تیم شعبان جعفری معروف به شعبان بی مخ ، حمله به جلسات سخنرانی یا شخصیت ها توسط گروههای موسوم به خود سر نظیر حمله به دکتر علی مطهری و یا حمله به خوابگاه کوی دانشگاه ، ترورهای کور گروهک منافقین ، ترور سعید حجاریان و.....
 
                                                    عوامل موثر بر خشونت
عوامل زیر بر  بروز خشونت  و افزایش یا کاهش آن تاثیر گذارند:
الف)وراثت و ژنتیک ب) محیط اجتماعی ج) فرهنگ د) نحوه تعلیم و تربیت    ه) فقر اقتصادی و مشکلات مالی و معیشتی
                                        نحوه کنترل و کاهش خشونت
حاکمیت و دولت در کنترل و کاهش رفتارهای خشن می توانند نقش موثری ایفاء کنند. اگر مجلس با تصویب طرح ها و لوایح مفید و قوی  و دولت با برنامه ریزی جامع و اجرای دقیق مصوبات زمینه ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری ، توزیع عادلانه ثروت و درآمد ملی  و بهبود شرایط زندگی شهروندان را فراهم سازند جو روانی مثبت اندیشی و شور ونشاط حاصل از فراهم شدن وضعیت خوب رفاهی و معیشتی ، کاهش اعمال خشونت و برخوردهای قهر آمیز را در پی خواهد داشت و با ایجاد و تقویت محیطی امن و فراهم سازی امنیت روانی جامعه ، نزاع ها ، درگیری ها و بروز رفتارهای خشن قابل کنترل خواهند بود .
در ارتباط با خشونت سیاسی و قانون گریزی نیروهای موسوم به خود سر که علت اصلی آن به آمران و کسانی مربوط می شود که با تئوریزه کردن خشونت ، برخی افراد سطحی نگر ، ساده لوح و دگم و کج اندیش را تحریک می کنند که به این اعمال ضد انسانی ، ضد قانونی و ضد مدنی دست بزنند نیز مجلس می تواند با تصویب قانونی شفاف و قاطع مجازات های سنگینی برای آمرین و عاملین این حرکات قرون وسطایی و وقیحانه وضع نمایند و یک بار برای همیشه سفره این حرکات ننگین و شنیع را در جامعه برچینند.
                                        جمع بندی و نتیجه گیری
با پیشرفت علم و فن آوری های نوین و ارتقای سطح بینش سیاسی اجتماعی  و آگاهی های عمومی و مدنی در دنیا انتظار می رفت جنگ و خون ریزی ، خشونت و ترور ، مرگ و تحقیر انسانیت و مدنیت ، توهین و بی حرمتی به انسانها به حداقل ممکن کاهش یابدو فرهنگ و تمدن نوین جایگزین جوامع بدوی و جنگ طلب و خصایص مدرن انسانگرایانه جایگزین خوی ددمنشانه و متحجرانه انسانهای غار نشین گردد ، اما متاسفانه به موازات  پیشرفت علم و دانش و تکنولوژی نوع و شکل خشونت ها ، جنگ افروزی ها و کشتار انسانها و نسل کشی ها نیز تغییر یافت و وقوع جنگ های ویرانگر با کاربرد سلاح های مدرن هسته ای در سطح جهانی منجر به کشتار  وسیع تر و جنایات عظیم تر گردید.
در سطح ملی و سیا ست داخلی کشورها نیز علی رغم ادعای تمدن و فرهنگ و دانایی و آگاهی افراد جوامع پیشرفته ، وقوع جرم و جنایت و خشونت و خباثت با شدت و حدت بیشتری ادامه دارد و آمار حمله با سلاح گرم در کشور های مدعی دموکراسی و حقوق بشر نظیر آمریکا ، رو به افزایش است .
تاسف بار تر اینکه در ایران کشوری که خود را ام القرای جهان اسلام می داند و می خواهد الگوو نمونه ی مطلوب کشورداری  و اخلاق مداری و آزادگی و حریت را به دنیا صادر کند ، برخی افراد مدعی تدین ، تعهد ، بینش ، بصیرت ، فرهنگ و آموزه های دینی به جای گفتگو وتعامل سازنده با رقیبی که فقط با آنها اختلاف سلیقه دارد و نه اختلاف عقیده ، به روشهای خشن قرون وسطایی متوسل می شوند و با تشکیل باندهای شرارت با چوب وچماق به اجتماعات قانونی حمله ور می شوند و با عربده کشی های چاله میدانی و تقلید از روشها و رفتارهای شعبان بی مخ به اعمال خلاف احکام اسلام ناب محمدی(ص) و مغایر با انسایت و حقوق بشری دست می زنند و با توهین و تخریب و تهمت و حرمت شکنی و استبدار رای و خودکامگی می خواهند نظرات غلط و خواسته های غیر منطقی خود را به زور چماق به جامعه تحمیل کنند از این متحجران سبک مغز باید پرسید اگر مواضع و سخنان طیف و  نحله فکری اتان حق و درست می دانید چرا جواب اندیشه را با اندیشه نمی دهید
؟ و اساسا چه ضرورتی دارد به جای قلم چماق بدست بگیرید و با حرکات و روشهای طالبانی و داعشی حیثیت اسلام و ایران با آن سابقه درخشان تمدن و فرهنگ غنی را لکه دار سازید و آیا به اهداف شوم ،منفعت طلبانه ، مغرضانه ، خبیثانه و مکارانه دست های پشت پرده این دستورات خلاف شرع و قانون و حیثیت بر باد ده و دشمن شادکن اطلاعات و آگاهی دارید؟و از نیت و انگیزه آمرانی که خشونت را تئوریزه می کنند با خبرید ؟درعجبم چرا برای مطامع دنیوی تعدادی مکار و سوءاستفاده گر ومزور دین و دنیا و آخرت خود را به بهای اندکی چه ارزان و چه آسان می فروشید و به فرموده سرور و سالار شهیدان و الگوی آزادگی و عدالت حضرت ثار الله امام حسین (ع) اگر دین ندارید لا اقل آزاده باشید.
کلام آخر این که با توجه به خسارات عظیم معنوی و حیثیتی که این حرکات و رفتارهای آنارشیستی ، نفاق آلود و ضد قانونی به جمهوری اسلامی ایران وارد می سازد و با توجه به اعلام انزجار و نفرت مردم فهیم و نجیب ایران به شکلهای مختلف به این اعمال ننگین و ضد انسانی برای اجرای عدالت علوی ضرورت دارد بزرگان نظام ، مجلس و دولت و همه دلسوزان و دوستداران اسلامیت ،جمهوریت و ایرانیت  با اراده ای قوی و عزمی راسخ و با وضع قوانین شفاف و قاطع  یک بار برای همیشه  بساط این پدیده شوم را در کشور جمع کنند  به امید آن روز.
*دبیر حزب مردم سالاری استان چهار محال و بختیاری
 
کد مطلب: 79777
برچسب ها: انوشیروان ظفری
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *