۰
چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۰۷:۰۴
در ناتوانیِ سازمانِ میراثِ فرهنگی انجام می‌گیرد

افزایش ساخت‌وسازهای غیرِ مجاز در بافتِ تاریخیِ تهران+گزارشِ تصویری

در حریمِ ارگِ تهران و کاخِ گلستان ساخت‌وسازهای غیرِ مجاز فزونی گرفته و این امر در همراهی یا ناتوانیِ سازمانِ میراثِ فرهنگی در حال انجام است.
مجتمعی تجاری در همجواری دیوارِ جنوبیِ کاخِ گلستان که به طورِ شبانه‌روزی در حال ساخت‌وساز است.
مجتمعی تجاری در همجواری دیوارِ جنوبیِ کاخِ گلستان که به طورِ شبانه‌روزی در حال ساخت‌وساز است.
در حریمِ ارگِ تهران و کاخِ گلستان ساخت‌وسازهای غیرِ مجاز فزونی گرفته و این امر در همراهی یا ناتوانیِ سازمانِ میراثِ فرهنگی در حال انجام است.
به گزارشِ «مردم‌سالاری آنلاین»، ارگِ تهران مجموعه‌ای تاریخی است که گذشته‌ی تهرانِ کهن از زمانِ صفویه به این سو را در خود به یادگار نگه داشته است. ارگِ ۴۵ هکتاریِ تهران از شمال به توپخانه، از جنوب به بوذرجمهری، از غرب به خیام و از شرق به ناصرخسرو محدود است.
عکسهای رسیده به «مردم‌سالاری آنلاین» حکایت از آن دارد که ساخت‌وسازهای غیرِ مجاز در ارگِ تهران فزونی گرفته است. در قورخانه، درست‌ پشتِ ناصرالدین میرزا، پاساژی خودنمایی می‌کند که هر چند در داخلِ عرصه قرار دارد و نباید بدونِ مجوزِ میراثِ فرهنگی ساخت‌وساز کند و بلندای ساختمان نیز نباید بیش از هفت متر باشد ـ بلندای گنبدِ فلزی‌اش بیش از ۱۲ متر است! شوربختانه، سازمانِ میراثِ فرهنگیِ تهران با مجوز دادنِ خلافِ قانون چنین هرج و مرجهایی را در این منطقه‌ی تهران به وجود آورده است.
عکسِ زیر نشان‌دهنده‌ی سازه‌ی غیرِ مجاز ولی با مجوز از سازمانِ میراثِ فرهنگیِ تهران است:
 
عکسِ زیر نیز ساختمانِ گنبدیِ ناصرالدین میرزا در صوراسرافیل را از دیدِ سازه‌ی غیرِ مجاز نشان می‌دهد:
در این عکس نیز سازه‌ی گنبد از داخل کوچه مشخص است:
 
کاخِ گلستان نیز روزهایی تیره را پشتِ سر می‌گذارد و به رغمِ پیگیریهای معاونِ رئیس‌جمهور و رئیسِ سازمانِ میراثِ فرهنگی، صنایعِ دستی و گردشگریِ کشور درباره‌ی تعرض به عرصه‌ی اثرِ ثبتِ جهانیِ این کاخ و نیز به رغمِ حضورِ معاونِ سازمانِ میراثِ فرهنگیِ کشور در محوطه و قولِ جلوگیری از این تخلف به روشنی دیده می‌شود که ساخت‌وسازهای مجتمعِ تجاریِ همجوارِ دیوارِ جنوبیِ کاخِ گلستان با ارتفاعِ بیش از حدِ مجازِ تعیین‌شده در ضوابطِ ملیِ عرصه و حریمِ کاخِ گلستان و ضوابطِ ثبتِ جهانی و همچنین عدمِ رعایتِ سطحِ اشغال و تراکمِ مجاز در حالِ اجرا است.
هم‌اکنون نیز به رغمِ دستورِ رئیسِ سازمانِ میراثِ فرهنگی، صنایعِ دستی و گردشگری مبنی بر عدمِ هرگونه ساخت‌وسازِ بیرون از ضابطه‌ در عرصه و حریمِ کاخِ گلستان و همچنین به رغمِ بازتابِ گسترده‌ی این موضوع در رسانه‌ها و افکارِ عمومی این ساخت‌وسازها با جدیتِ تمام در حالِ اجرا است و سقفِ طبقه‌ی دوم نیز بارگذاری شده است. پیمانکارِ این مجتمع که ستونهایی ۱۲ متری برافراشته، در یک اقدامِ نمایشی در راستای فریبِ افکارِ عمومی و بازرسانِ قضایی، بلندای ستونهای ردیفِ شمالی را کاهش داده است و دیگر ستونها همچنان با ارتفاعِ ۱۲ متر بر جای مانده‌اند. با در نظر گرفتنِ این نکته که سقفِ ساختمان در طرحهای مجری به صورتِ شیروانی با شیبِ ۲۵ درصد در نظر گرفته شده است و با در نظر گرفتنِ این شیب، ارتفاعِ نهاییِ ساختمان و حجمی که در منظر قرار می‌گیرد بیش از وضعِ موجود خواهد بود.
این سازه بی‌توجه به ضوابط و حقوقِ عمومی و نیز حقوق مندرج در پرونده‌ی ثبتِ جهانی به طور شبانه‌روزی در حالِ تکمیل است و تا کنون به هیچ وجه متوقف نشده است. 
دایره‌ی نشانگذاری شده در عکس نمایانگر ستونهای کوتاه‌شده تا ارتفاع ده و نیم متر است و مربع نیز ستونهای پیشین بدونِ کاهشِ ارتفاع است. 
در جبهه‌ی جنونیِ عمارتِ بادگیر، در برابرِ منظر و خطِ آسمانِ این عمارت در فاصله‌ی کمتر از ۲۵ متر از دیوارِ جنوبیِ کاخِ گلستان، بالای بامِ پاساژ تجاریِ تکیه‌ی دولت (افشارِ پیشین که روزگاری از نفایس به شمار می‌رفت و شوربختانه در سالهای گذشته ویران شد)، واقع در کوچه ی تکیه‌ی دولت، سازه‌ای گنبدی با ارتفاعی غیرِ مجاز (۱۶ متر) که بسیار بیشتر از ضوابطِ ملیِ عرصه و حریمِ مجموعه‌ی جهانیِ کاخِ گلستان و نیز ضوابطِ عرصه و حریمِ ثبتِ جهانی است در حال اجرا است و به رغمِ پیگیریهای متعدد در حالی که پرونده‌ی آن در مراحلِ قضایی است و با اینکه دستور به توقف آن از سویِ شهرداری منطقه صادر شده همچنان در حال ساخت بوده و اجرای سازه‌ی آن به طورِ کامل صورت گرفته و تیرها و ستونهای آن رنگ‌شده و آماده‌ی بارگذاری گردیده‌اند. این ساخت‌وساز همه‌ی ضوابط را خدشه‌دار کرده و آسیبهایی غیرِ قابلِ جبران به منظرِ ناب و با ارزشِ عمارتِ بادگیر و شمس‌العماره وارد ساخته است. 

بر اینکه بدانیم بر سرِ تهران و دیگر شهرهای ایران چه بلایی مصیبت‌بار آمده بسنده است که بدین تصویر بنگریم:
 
تصویرِ بالا، تصویری نقاشی‌شده از آکسفورد در سالِ ۱۸۱۰ میلادی است و تصویرِ پایین، عکسی از آکسفورد را در سالِ ۲۰۱۵ نشان می‌دهد. در این دو تصویر می‌بینیم که اصالتِ تاریخی و بافتِ آکسفود بدونِ هیچ دست‌خوردگی در این ۲۰۰ سال نگهداشته شده است.
 
کد مطلب: 102799
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *