۰
چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۲۱
فرهنگِ رفتاریِ خانوارهای ایرانی چگونه است؟

روزی یک ساعت در شبکه های اجتماعی و کمتر از ۱۰ دقیقه مطالعه+اینفوگراف

آمارهای فرهنگِ رفتاریِ خانوارهای ایرانی نشانگر آن است که ایرانیان کمتر از ۱۰ دقیقه در روز کتابهای غیرِ درسی و غیرِ مذهبی و کمتر از ۳ دقیقه روزنامه می‌خوانند، و در برابر، روزی ۱ ساعت و ۴ دقیقه در شبکه‌های اجتماعی چرخ می‌زنند و نزدیکِ ۵ ساعت در روز نیز سیمای جمهوریِ اسلامی می‌بینند.
آمار و داده‌های مرکزِ آمارِ ایران واقعیتهایی را از چگونگیِ کنشهای فرهنگی و رفتارهای خانواده‌های کشور عیان می‌کند.
آمار و داده‌های مرکزِ آمارِ ایران واقعیتهایی را از چگونگیِ کنشهای فرهنگی و رفتارهای خانواده‌های کشور عیان می‌کند.
آمارهای فرهنگِ رفتاریِ خانوارهای ایرانی نشانگر آن است که ایرانیان کمتر از ۱۰ دقیقه در روز کتابهای غیرِ درسی و غیرِ مذهبی و کمتر از ۳ دقیقه روزنامه می‌خوانند، و در برابر، روزی ۱ ساعت و ۴ دقیقه در شبکه‌های اجتماعی چرخ می‌زنند و نزدیکِ ۵ ساعت در روز نیز سیمای جمهوریِ اسلامی می‌بینند. همچنین، بیش از ۸۱ درصدِ ایرانیان سالانه به سینما نمی‌روند و نزدیکِ ۹۵ درصد به تئاتر.
به گزارشِ «مردم‌سالاری آنلاین»، جزئیاتِ آمارهای فرهنگِ رفتاریِ خانوارهای ایرانی در سالِ ۱۳۹۶ که به تازگی از سویِ مرکزِ آمارِ ایران منتشر شده است، آمار و داده‌هایی از چگونگیِ کنشهای فرهنگی و رفتارهای خانواده‌های کشور عیان می‌کند.
در این آمارگیری که با مراجعه به خانوارهای شهری و روستاییِ نمونه، داده‌هایی درباره‌ی رفتارهای فرهنگیِ افرادِ بالای ۱۵ سالِ خانوارهای کشور ـ همچون مطالعه (وضعیتِ مطالعه‌ی کتاب و روزنامه (چاپی و الکترونیکی) و سرانه‌ی مطالعه)، تماشای سیمای جمهوریِ اسلامیِ ایران، سینما و تئاتر (وضعیتِ رفتن به سینما و تئاتر و شمارِ آنها)، ورزش (وضعیتِ انجامِ ورزش، سرانه‌ی زمانِ انجامِ ورزش و رشته‌های ورزشی)، موسیقی (وضعیتِ گوش کردن به موسیقی، سرانه‌ی زمانِ گوش دادن به موسیقی)، سرانه‌ی مصرفِ شیر، نوشابه، میوه، ماهی، فست‌فود، چگونگیِ گزینشِ پوشاک و دیدگاهها درباره‌ی ازدواجِ جوانان (سنِ مناسب و دشواریها) ـ گردآورده شده است.

سرانه‌ی مطالعه
نزدیکِ ۵۸ درصدِ افرادِ باسواد و بالای ۱۵ سال که برابر با ۳۰ میلیون و ۷۸۶ هزار و ۷۲۶ تن می‌شود، کتابهای غیرِ درسی مطالعه می‌کرده‌اند.
سرانه‌ی ماهانه‌ی مطالعه‌ی کتابِ غیرِ درسی این افراد «۷ ساعت و ۴۱ دقیقه» است که در این میان، سرانه‌ی ماهانه‌ی
سرانه‌ی ماهانه‌ی خواندنِ قرآن و کتابهای دعا «۳ ساعت و ۷ دقیقه» بوده و نزدیکِ ۸۲ درصدِ افرادِ بالای ۱۵ سالِ باسواد را در بر می‌گرفته است
خواندنِ قرآن و کتابهای دعا «۳ ساعت و ۷ دقیقه»
بوده است و نزدیکِ ۸۲ درصدِ این افراد را در بر می‌گرفته است. به دیگر سخن، سرانه‌ی مطالعه‌ی کتابهای غیرِ درسی و غیرِ مذهبی، روزانه، «کمتر از ۱۰ دقیقه» است.
نزدیکِ ۳۰ درصد از این افرادِ باسواد و ۱۵ ساله و بیشتر که برابر با ۱۵ میلیون و ۷۹۵ هزار و ۸۴۱ تن می‌شود، روزنامه می‌خوانده‌اند و سرانه‌ی ماهانه‌ی آن نیز «۱ ساعت و ۲۷ دقیقه» بوده است که سرانه‌ی روزانه‌ی آن «کمتر از ۳ دقیقه» می‌شود.

سرانه‌ی شبکه‌های اجتماعی و سیمای جمهوریِ اسلامی
سرانه‌ی حضورِ افرادِ بالای ۱۵ سال در شبکه‌های اجتماعی، روزانه، «۱ ساعت و ۴ دقیقه» بوده است و شمارِ آنان نیز ۳۱ میلیون و ۹۷۸ هزار و ۹۱۰ تن می‌باشد که ۴۷ درصد از افرادِ ۱۵ ساله و بیشتر را در بر می‌گیرد. ۹۴/۵ درصدِ آنان عضوِ تلگرام، ۴۳/۱ درصدِ آنان عضو اینستاگرام، ۲۴/۳ درصدِ ایشان عضوِ واتس‌اپ و ۱۵/۴ درصد نیز در دیگر شبکه‌ها فعال‌اند و ۵۳ درصدِ پاسخگویان نیز در شبکه‌های اجتماعی حضور ندارند.
سرانه‌ی تماشای برنامه‌های سیمای جمهوریِ اسلامیِ ایران ازسویِ افرادِ بالای ۱۵ سال «۴ ساعت و ۵۲ دقیقه» در روز بوده است و ۹۲ درصد از افرادِ بالای ۱۵ سال را که برابر با ۵۵ میلیون و ۱۳۲ هزار و ۸۶۰ تن می‌شود، در بر می‌گرفته است.

سرانه‌ی مصرفِ دیگر کالاهای فرهنگی
نزدیکِ «۱۹ درصد»، برابر با ۱۱ میلیون و ۴۱۱ هزار و ۹۷۹ هزار تن، از این افرادِ بالای ۱۵ سال، سالِ پیشِ از آمارگیری، به سینما رفته‌اند و بیش از «۵ درصدِ» آنان که برابر با ۳ میلیون و ۹۵ هزار و ۹۸۱ تن می‌شود، در سالِ پیش از آمارگیری، به تئاتر رفته‌اند. به دیگر سخن، بیش از ۸۱ درصدِ ایرانیان سالانه به سینما نمی‌روند
بیش از ۸۱ درصدِ ایرانیان سالانه به سینما نمی‌روند و نزدیکِ ۹۵ درصد به تئاتر
و نزدیکِ ۹۵ درصد به تئاتر.

نزدیکِ ۷۰ درصدِ افرادِ بیش از ۱۵ سال موسیقی گوش می‌کرده‌اند و سرانه‌ی هفتگیِ گوش دادن به موسیقی «۲ ساعت و ۲۱ دقیقه» در روز بوده است. در این میان بیش از «۷۱ درصد» موسیقیِ پاپِ ایرانی و نزدیکِ «۵۰ درصد» موسیقیِ سنتی و نزدیکِ «۳۷ درصد» نیز موسیقیِ محلی گوش می‌داده‌اند.

دیگر سرانه‌ها
این گزارشِ مرکزِ آمارِ ایران، داده‌هایی دیگر از رفتارهای خانواده‌ای در زمینه‌ی ورزش، پوشاک، خوراک و ... را نیز به دست می‌دهد که در نوعِ خود جالب‌اند.
بیش از ۵۱ درصدِ افرادِ بالای ۱۵ سال، ۳۰ میلیون و ۸۲۹ هزار و ۳۷۵ تن، ورزش می‌کنند و سرانه‌ی انجامِ ورزشِ آنها «۲۷ دقیقه» در روز است.
اولویتِ نزدیکِ «۳۵ درصد» از این افرادِ ۱۵ ساله و بیشتر در خریدِ پوشاک، پوشاکِ ایرانی و «۷/۶ درصد» پوشاکِ خارجی بوده است. برای بیشینه، «۵۸ درصد»، نیز اولویتی ویژه میان پوشاکِ ایرانی و خارجی وجود ندارد.
نزدیکِ «۸۰ درصدِ» افرادِ ۱۵ ساله و بیشتر در هفته شیر مصرف کرده‌اند که سرانه‌ی هفتگیِ شیرِ آنان «۳/۷ لیوان» بوده است. از سویی دیگر، نزدیکِ «۵۵ درصدِ» این افراد در هفته نوشابه مصرف کرده‌اند که سرانه‌ی هفتگیِ نوشابه «۱/۷ لیوان» بوده است.
سرانه‌ی مصرفِ ماهیِ افرادِ ۱۵ ساله و بیشتر نیز ۲/۱ بار در ماه بوده است.
۴۸ درصدِ بالای ۱۵ ساله‌ها نیز ۱/۴ بار در ماه فست‌فود می‌خورده‌اند.
در پایان، از نگاهِ این پاسخگویان، مهم‌ترین دشواریهای ازدواجِ جوانان، نداشتنِ شغلِ دایم با ۳۳ درصد، بیکاری با حدودِ ۳۰ درصد، وضعِ نامناسبِ مالیِ سرپرست با حدودِ ۱۳ درصد و مشکلِ تهیه‌ی مسکن با حدودِ ۶ درصد و سپس دیگر دشواریها با ۱۵ درصد بوده است.
کد مطلب: 103010
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *