۴
۰
دوشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۴۷

۱۰ خودرویی که در آمریکا به قیمتِ پراید می‌توانید بخرید+گزارشِ تصویری

در روزهای اخیر، قیمتِ خودروی پراید به بالای ۵۰ میلیون تومان رسیده است. اگر قیمتِ هر دلار را ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر بگیریم، قیمتِ دلاریِ پراید بیش از ۳۷۰۰ دلار می‌شود.
در روزهای اخیر، قیمتِ خودروی پراید به بالای ۵۰ میلیون تومان رسیده است.
در روزهای اخیر، قیمتِ خودروی پراید به بالای ۵۰ میلیون تومان رسیده است.
در روزهای اخیر، قیمتِ خودروی پراید به بالای ۵۰ میلیون تومان رسیده است. اگر قیمتِ هر دلار را ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر بگیریم، قیمتِ دلاریِ پراید بیش از ۳۷۰۰ دلار می‌شود.

مشخصات فنی خودروی پراید (سایپا ۱۱۱) 
پیشرانه:‌ ۴ سیلندر، با حجمِ ۱.۳ لیتر
بیشینه‌ی توان:‌ ۶۳ اسبِ بخار
بیشینه‌ی گشتاور:‌ ۱۰۳ نیوتون ‌متر
مصرفِ سوخت در شهر: ۹.۶ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر
مصرفِ سوخت در بزرگراه: ۵.۶ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر
جعبه دنده:‌ ۵ دنده‌ی دستی
شمارِ سرنشین: ۵ تن
ترمز: ای.‌بی‌.اس
قیمت: حدودِ ۳۷۰۰ دلار
 
به گزارشِ «مردم‌سالاری آنلاین»، در بازارِ خودروی امریکا خودروهای کارکرده‌ی زیرِ ۱۰۰ هزار مایلِ سالم و فوق‌العاده‌ای که با این پول می‌توان خرید از این قرارند:
 
هوندا پیلوت ۲۰۰۷ 
پیشرانه:‌ ۶ سیلندر، با حجمِ ۳.۵ لیتر
بیشینه‌ی توان:‌ ۲۴۴ اسبِ بخار
بیشینه‌ی گشتاور:‌ ۲۴۰ نیوتون‌ متر
مصرفِ سوخت در شهر: ۱۳.۸ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر
مصرفِ سوخت در بزرگراه: ۱۰.۷ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر
جعبه دنده:‌ ۵ دنده اتوماتیک
شمارِ سرنشین: ۸ تن
ترمز: ای.‌بی‌.اس
قیمت: حدودِ ۳۹۹۹ دلار
 
نیسان ورسا ۲۰۱۲ 
پیشرانه:‌ ۴ سیلندر، با حجمِ ۱.۸ لیتر
بیشینه‌ی توان:‌ ۱۲۲ اسبِ بخار
بیشینه‌ی گشتاور:‌ ۱۷۸ نیوتون‌ متر
مصرفِ سوخت در شهر: ۸.۷ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر
مصرفِ سوخت در بزرگراه: ۵.۹ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر
جعبه دنده:‌ ۵ دنده دستی
شمارِ سرنشین: ۵ تن
ترمز: ای.‌بی‌.اس
قیمت: حدودِ ۳۷۰۰ دلار
 
کادیلاک اس‌تی‌اس ۲۰۰۸ 
پیشرانه:‌ ۸ سیلندر، با حجمِ ۴.۶ لیتر
بیشینه‌ی توان:‌ ۳۲۰ اسبِ بخار
بیشینه‌ی گشتاور:‌ ۵۱۵ نیوتون ‌متر
مصرفِ سوخت در شهر: ۱۸.۵ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر
مصرفِ سوخت در بزرگراه: ۱۳.۶ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر
جعبه دنده:‌ ۵ دنده‌ی اتوماتیک
شمارِ سرنشین: ۶ تن
ترمز: ای.‌بی‌.اس و اِ.اس.پی
قیمت: حدودِ ۳۹۹۷ دلار
 
مزدا ۳ ۲۰۰۸ 
پیشرانه:‌ ۴ سیلندر، با حجمِ ۲ لیتر
بیشینه‌ی توان:‌ ۱۵۵ اسبِ بخار
بیشینه‌ی گشتاور:‌ ۲۰۳ نیوتون ‌متر
مصرفِ سوخت در شهر: ۹.۷ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر
مصرفِ سوخت در بزرگراه: ۶.۹ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر
جعبه دنده:‌ ۶ دنده‌ی دستی
شمارِ سرنشین: ۵ تن
ترمز: ای.‌بی‌.اس و اِ.اس.پی
قیمت: حدودِ ۳۸۰۰ دلار
 
آئودی آ۳ ۲۰۰۹ 
پیشرانه:‌ ۴ سیلندر، با حجمِ ۲ لیتر
بیشینه‌ی توان:‌ ۲۰۰ اسبِ بخار
بیشینه‌ی گشتاور:‌ ۲۸۰ نیوتون ‌متر
مصرفِ سوخت در شهر: ۱۰.۶۷ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر
مصرفِ سوخت در بزرگراه: ۶ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر
جعبه دنده:‌ ۶ دنده‌ی اتوماتیک
شمارِ سرنشین: ۵ تن
ترمز: ای.‌بی‌.اس
قیمت: حدودِ ۳۹۰۰ دلار
 
فورد فوکوس زد ایکس ۳ ۲۰۰۶ 
پیشرانه:‌ ۴ سیلندر، با حجمِ ۲ لیتر
بیشینه‌ی توان:‌ ۱۳۶ اسبِ بخار
بیشینه‌ی گشتاور:‌ ۱۷۸ نیوتون ‌متر
مصرفِ سوخت در شهر: ۹.۴۷ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر
مصرفِ سوخت در بزرگراه: ۷.۴ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر
جعبه دنده:‌ ۵ دنده‌ی دستی
شمارِ سرنشین: ۵ تن
قیمت: حدودِ ۳۷۰۰ دلار
 
ب.ام.و ۳۲۸ آی ۲۰۰۷
پیشرانه:‌ ۴ سیلندر، با حجمِ ۲ لیتر
بیشینه‌ی توان:‌ ۲۴۵ اسبِ بخار
بیشینه‌ی گشتاور:‌ ۳۵۰ نیوتون ‌متر
مصرفِ سوخت در شهر: ۸.۵ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر
مصرفِ سوخت در بزرگراه: ۵.۲ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر
جعبه دنده:‌ ۸ دنده اتوماتیک
شمارِ سرنشین: ۵ تن
ترمز: ای.‌بی‌.اس و اِ.اس.پی
قیمت: حدودِ ۴۰۰۰ دلار
 
ب.ام.و ۳۲۵ آی ۲۰۰۶ 
پیشرانه:‌ ۶ سیلندر، با حجمِ ۳ لیتر
بیشینه‌ی توان:‌ ۲۱۸ اسبِ بخار
بیشینه‌ی گشتاور:‌ ۲۷۱ نیوتون ‌متر
مصرفِ سوخت در شهر: ۹.۸ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر
مصرفِ سوخت در بزرگراه: ۵.۷ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر
جعبه دنده:‌ ۶ دنده اتوماتیک یا ۶ دنده دستی
شمارِ سرنشین: ۵ تن
ترمز: ای.‌بی‌.اس
قیمت: حدودِ ۳۹۵۰ دلار
 
دوج دارت ۲۰۱۳ 
پیشرانه:‌ ۴ سیلندر، با حجمِ ۲ لیتر
بیشینه‌ی توان:‌ ۱۶۰ اسبِ بخار
بیشینه‌ی گشتاور:‌ ۱۴۸ نیوتون ‌متر
مصرفِ سوخت در شهر: ۹.۴ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر
مصرفِ سوخت در بزرگراه: ۶.۷ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر
جعبه دنده:‌ ۶ دنده اتوماتیک
شمارِ سرنشین: ۵ تن
ترمز: ای.‌بی‌.اس
قیمت: حدودِ ۳۹۹۵ دلار
 
مرسدس بنز اس۳۲۰ ۲۰۰۲ 
پیشرانه:‌ ۶ سیلندر، با حجمِ ۳.۲ لیتر
بیشینه‌ی توان:‌ ۲۱۵ اسبِ بخار
مصرفِ سوخت در شهر: ۱۲.۴ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر
مصرفِ سوخت در بزرگراه: ۹.۴ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر
جعبه دنده:‌ ۵ دنده اتوماتیک
شمارِ سرنشین: ۵ تن
ترمز: ای.‌بی‌.اس
قیمت: حدودِ ۳۹۰۰ دلار 

اینفوگرافی مربوطه را ببینید: خودروهای هم‌قیمتِ پراید در آمریکا
کد مطلب: 103510
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *


هونداسوار
Iran, Islamic Republic of
من یکی که ده تا پراید نو را هم با جنازه‌ این هوندا پیلوت ۲۰۰۷ عوض نمی کنم
این مرسدس بنز که همین ماشین پلیس شیک و پیک خود ما است که کارکرده ش به اندازه پراید صفر می ارزد ! ما کجاییم دنیا کجا
آریو
Iran, Islamic Republic of
نمیدانم این دو خودرو ساز داخلی انتقام چی را از این ملت تنها میکشند!!!!
بهمن
Iran, Islamic Republic of
سلام تو رو خدا این لگن به اسم پراید جمع کنید دیگه آبرومون بیشتر این نبرید پراید یا ماشین مرگ رایگان یا ابزار ابلیس یا قتاله راحت کش