۶
۲
دوشنبه ۲۶ فروردين ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۰۱
آیا سازمان ثبت احوال پاسخی دارد؟

نامِ «کورش» در ایران ممنوع شد

توضیحات سازمان ثبت احوال
ایرانیان دیگر نمی‌توانند نامِ کورش را بر فرزندانِ خویش بگذارند!
ایرانیان نمی‌توانند نامِ کورش را بر فرزندانِ خویش بگذارند.
ایرانیان نمی‌توانند نامِ کورش را بر فرزندانِ خویش بگذارند.
ایرانیان دیگر نمی‌توانند نامِ کورش را بر فرزندانِ خویش بگذارند!
به گزارشِ «مردم‌سالاری آنلاین»، هنگامی که پدران و مادرانِ ایرانی برای گزینشِ نامِ «کورش» برای پسرانِ تازه متولدشده‌شان به تارنمای سازمانِ ثبتِ احوالِ کشور مراجعه می‌کنند و از بخشِ «درخواست انتخاب نام» نامِ «کورش» را وارد می‌کنند با پیامِ «امکانِ درخواستِ این نام وجود ندارد» روبه‌رو می‌شوند:
 
جست‌وجوی نامِ کورش با املای دیگرش «کوروش» نیز دستاوردی جز این ندارد و گویا سازمانِ ثبتِ احوال سر آن ندارد که دیگر کسی در سرزمینِ کورش به نامِ کورش نامیده شود:
 
گویا پس از چند دهه، دشمنیِ افسارگسیخته با هویتِ ایرانی و تاریخ و فرهنگِ این سرزمینِ کهنسال، و هر چه رنگ و بویِ ایرانی دارد، از سوی برخی همچنان ادامه دارد. این دشمنی در سازمانِ ثبتِ احوال نیز نمودی فراگیر دارد، تا آنجا که نه تنها نمی‌توان برخی از نامهای ایرانی را برگزید که حتی یک ایرانی نمی‌تواند نامِ خود را از نامی بیگانه به نامی ایرانی دگرگون کند و این در حالی است که نام کسانی که خاک ایران را به توبره کشیدند و آن را آغشته به خونِ مردان و زنانِ بی‌گناهش کردند، همچون اسکندر و تیمور و اُکتای (فرزندِ چنگیز)، «در فهرستِ نامهای سازمانِ ثبتِ احوال وجود دارد [و] برای انتخابِ آن می‌توانيد به هر يک از اداراتِ ثبتِ احوال مراجعه فرماييد»!
 
 گفتنی است که دشمنی با کورش در این سالها، محدود به ممنوعیتِ نامگذاریِ فرزندان به نامِ او نمی‌شود. ستیزه‌جویی با بنیادگذارِ ایران تا آنجا پیش رفته که روزِ هفتمِ آبان نیز که روزِ جهانیِ بزرگداشتِ او است کسی نمی‌تواند بر آرامگاهش بر پاسارگاد حاضر شود و به او و خدمتی که به ایران و ایرانی کرده است ادای احترام کند.
این ستیزه‌جویی با کورش چنان بوده که صدای بهرام پارسایی، نماینده شیراز در مجلس را درآورده است. او در ۲۹ مهرماهِ  پارسال در سخنرانی‌‌ای در مجلس گفت که کوروشِ بزرگ در «کشور و زادگاهِ خود غریب واقع شده است.» او همچنین از برخوردِ دوگانه‌ی رئیس‌جمهوری با فرهنگِ ایران انتقاد کرد و گفت: «آقای دکتر روحانی، شما در سازمانِ ملل و در سفر به اروپا از تاریخ و فرهنگِ غنیِ کشورمان یاد می‌کنید و یهودیان را خطاب می‌کنید که ما ناجیِ شما در تاریخ بوده‌ایم آنجا که مصرفِ خارجی برای شما دارد به نوعی برای تائید خود از آن حرف می‌زنید و در برخوردی دوگانه انکارِ داخلیِ شما را شاهدیم که به نوعی سودجویی از فرهنگ و تاریخ این سرزمین است و بی‌احترامی به شعور و فرهنگِ تاریخیِ جامعه به شمار می‌رود. درخواستِ نامگذاریِ روزِ کورش را که مسئله‌ای کاملا اجتماعی و فرهنگی است به شورای عالیِ امنیتِ ملی ارجاع داده  آن را امنیتی کرده‌اید. همه‌جای دنیا مسائلِ امنیتی را برای کاهشِ هزینه‌های ناشی از آن فرهنگی و اجتماعی می‌کنند و ما کاملا نقطه‌ی عکسِ آنیم.» بهرامی همچنین نگرانیِ جدیِ خود از روندِ کاهشی عِرق و هویتِ ملی به علت چنین برخوردهایی با تاریخ و فرهنگِ ایران ابراز کرد و هشدار داد: «دلیلِ اصلیِ همکاریِ مردم هر کشوری با سیستمهای جاسوسیِ اجنبی همان کاهشِ عرقِ ملی و هویتِ ملی و عدمِ احساسِ تعلق به سرزمینِ خود است، این را بارها از زبان نیرویهای زحمتکش و وفادارِ اطلاعات شنیده‌ایم. مسئله‌ای مثلِ عملیاتِ تروریستیِ اهواز، به گفته‌ی دوستانِ اطلاعاتی، بخشِ عمده‌ی آن به دلیلِ کاهشِ عرقِ ملی و هویتِ ملی بود، دامن‌زدن به گسست و ایجادِ فاصله‌ی مردم با گذشته‌ی تاریخی‌شان آسیبهای جبران‌ناپذیری را در پی خواهد داشت.»
به هر روی، بایسته است که کارشناسانِ سازمانِ ثبتِ احوال در این رویه‌ی نامبارک و ضدِ ایرانی که در پیش گرفته‌اند تجدیدِ نظر کنند و به تاریخ و فرهنگِ ایران و به نامِ مردی که بیش از ۲۵۰۰ سال موردِ ستایشِ دانایان و خردمندانِ سراسرِ تاریخ، چه ایرانی و چه بیگانه، بوده است احترام بگذارند.
***
پیگیری گزارش و توضیحات سازمان ثبت احوال:
تارنمای سازمان ثبت احوال از دسترس خارج شد!
آیا ثبت احوال در موضوع عدم امکان انتخاب نام «کورش/ کوروش»، مجبور به عقب‌نشینی و انکار شده است؟
 
صبح امروز، دوشنبه، سازمان ثبت احوال در پاسخ به پرسش خبرنگار «مردم‌سالاری آنلاین» در مورد اینکه چرا امکان انتخاب نام «کورش/ کوروش» در تارنمای سازمان برای نامگذاری پسران وجود ندارد گفت که سازمان ثبت احوال امروز در اطلاعیه‌ای این موضوع را توضیح خواهد داد. ساعتی بعد، اعلام شد هیچ منعی برای انتخاب نام کورش وجود ندارد و شاید مشکل از سامانه باشد!
این درحالی است که «مردم‌سالاری آنلاین» در گزارش خود با انتشار تصاویری از تارنمای سازمان ثبت احوال نشان داد که امکان انتخاب نام «کورش/ کوروش» وجود ندارد. سازمان ثبت احوال در حالی این موضوع را به مشکل فنی نسبت داده که مشخص نیست چرا تنها امکان انتخاب نام «کورش/ کوروش» در تارنما وجود ندارد و مشکل فنی صرفا برای این نام ایجاد شده است؟!
برخی نیز گفته‌اند که این مشکل مربوط به  ثبت حرف «ک» است که از کی‌بوردی به کی‌بوردی دیگر متفاوت است. در پاسخ باید گفت که این درست نیست، چراکه اگر چنین بود حرف «ک» در واژه‌ی «اسکندر» هم هست که اگر کسی با هر کی‌بوردی آن را بزند امکان انتخاب نام «اسکندر» را دارد ولی نام «کورش/ کوروش» را نه.
به نظر می رسد موضوع از دو حال خارج نیست. یا مسوولان سازمان ثبت احوال بنا به فشارهایی مجبور شده‌اند گزینه انتخاب نام «کورش/ کوروش» را غیر فعال کنند و حالا با فشار رسانه‌ای و افکار عمومی، مجبور به عقب‌نشینی شده‌اند و برای حفظ ظاهر، به انکار و حاشا و تکذیب روی آورده‌اند؛ یا اینکه مسوولان سازمان ثبت احوال واقعا از این موضوع اطلاع نداشته‌اند که این موضوع هم از مسوولیت آنها کم نمی‌کند.
همچنین، نکته جالب اینجا است که تارنمای سازمان ثبت احوال در حال حاضر از دسترس خارج شده است!
 
پیگیری گزارش:
 نام «کورش/ کوروش» به ثبت احوال بازگشت
 
پیش‌تر، هنگامی که پدران و مادرانِ ایرانی برای گزینشِ نامِ «کورش/ کوروش» برای پسرانِ تازه متولدشده‌شان به تارنمای سازمانِ ثبتِ احوالِ کشور مراجعه و از بخشِ «درخواست انتخاب نام» نامِ «کورش» را وارد می‌کردند با پیامِ «امکانِ درخواستِ این نام وجود ندارد» روبه‌رو می‌شدند.
 چنین، با رسانه‌ای شدن این موضوع سازمان ثبت احوال مجبور به عقب‌نشینی و انکار شد و پس از آن هم چند روزی تارنمای این سازمان در دسترس نبود.
هم‌اکنون، با در دسترس قرار گرفتن تارنمای این سازمان، نام «کورش/ کوروش» نیز در فهرست انتخابهای پدران و مادران ایرانی قرار گرفته است:

 
کد مطلب: 106007
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *


اردشیر
Canada
هریک از مردان ایران یک کوروش هستند
کورش
Iran, Islamic Republic of
من هم بررسی کردم. پس از درخواست نام پسرانه "کورش" یا "کوروش" این پیام ظاهر شد که: "امکان درخواست این نام وجود ندارد". این در حالی است که در نمونه‌هایی که چنین پیامی داده می‌شود می‌توان "درخواست بررسی" نمود ولی برای نام کوروش چنین گزینه‌ای وجود ندارد.
ای هم‌میهنان! هرچند که از گذاشتن نام کوروش بر روی فرزندتان منع شده‌اید ولی می‌توانید نام "سیروس" را انتخاب کنید و مانعی برای گذاشتن این نام وجود ندارد، ولی وظیفه‌ ملی است که به این سازمان زورگو و ضد ایرانی اعتراض کنید.
Iran, Islamic Republic of
به قول دوستی ان‌شاءالله گربه باشد!! ان‌شاءالله اشتباه و نابسامانی فنّی باشد و اصلاح شود... اصلاح نشود هم البته چندان مهم نیست. تاریخ نشان داده که ملّت ایران خوب می‌داند چگونه از ملیّت و فرهنگ خود نگاهبانی کند. نام کوروش هم با این ترفندهای خام و خنک از یادها نخواهد رفت.
این را هم بنویسم. یونانی‌ها نوشته‌اند که خاطرۀ کوروش بزرگ در جهان باستان آن‌چنان رخشنده و ارجمند بود که اسکندر گجستک هم به آن احترام می‌گذاشت و دوستدار کوروش بزرگ بود. نوشته‌اند که اسکندر مقدونی، این به‌آتش‌کشندۀ تخت جمشید، دوبار به احترام کوروش به پاسارگاد رفت. نوشته‌اند وقتی دید به آرامگاه کوروش بزرگ بی‌حرمتی و دست‌درازی شده خشمگین شد. آرامگاه را مرمّت کرد و آراست...
Iran, Islamic Republic of
بسيار كامل و دقيق بود. سپاسگزار از گزارشتان.
اریوبرزن بویراحمدی
Iran, Islamic Republic of
درود بر شما- ایران ویران نشود تا که خون در رگها ایرانی جاری باشد-خواب ببینند
zahra
Iran, Islamic Republic of
الان میتونیم بذاریم کوروش یا نه؟ من بچه ام چندوقت دیگه بدنیا میاد اگر نمیشه کوروش گذاشت بگید که اسمشو عوض کنم