۱
۱
پنجشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۲۳
«مردم‌سالاری آنلاین» بررسی می‌کند:

سردرگمی داوطلبانِ ارشدِ علومِ‌ پزشکی در برگزارنشدنِ تکمیلِ ظرفیت

با گذشتِ بیش از یک ماه از اعلامِ نتایج و ثبتِ نامِ دانشگاهها، هنوز داوطلبانِ کارشناسیِ ارشدِ سالِ ۹۷ وزارتِ بهداشت، درمان و آموزشِ پزشکی چشم به راهِ خبرِ اعلامِ تکمیلِ ظرفیتهای خالیِ دانشگاههای علوم پزشکی هستند. این چشم‌انتظاری در حالی است که به گفته‌ی داوطلبان، دانشگاهها می‌گویند که ظرفیتِ خالی دارند و آن را به مرکزِ سنجشِ آموزشِ پزشکی نیز اعلام کرده‌اند.
داوطلبانِ ارشدِ علومِ‌ پزشکی چشم به راهِ تکمیلِ ظرفیت هستند.
داوطلبانِ ارشدِ علومِ‌ پزشکی چشم به راهِ تکمیلِ ظرفیت هستند.
با گذشتِ بیش از یک ماه از اعلامِ نتایج و ثبتِ نامِ دانشگاهها، هنوز داوطلبانِ کارشناسیِ ارشدِ سالِ ۹۷ وزارتِ بهداشت، درمان و آموزشِ پزشکی چشم به راهِ خبرِ اعلامِ تکمیلِ ظرفیتهای خالیِ دانشگاههای علوم پزشکی هستند. این چشم‌انتظاری در حالی است که به گفته‌ی داوطلبان، دانشگاهها می‌گویند که ظرفیتِ خالی دارند و آن را به مرکزِ سنجشِ آموزشِ پزشکی نیز اعلام کرده‌اند.
به گزارشِ «مردم‌سالاری آنلاین»، از آنجا که شدنی است در برخی از دانشگاهها ظرفیت یک یا چند رشته تکمیل نشود، مرحله‌ای به نامِ تکمیلِ ظرفیت، پس از برگزاریِ بیشترِ آزمونهای ورودی دانشگاهها، وجود دارد. در این مرحله، دانشگاهها پس از اعلامِ نتیجه‌های انتخابِ رشته، برای کامل کردنِ ظرفیتِ رشته‌های تکمیل‌نشده، فهرستِ رشته‌های دارای جای خالی را منتشر می‌کنند تا داوطلبانِ شرکت‌کننده در آزمونِ کارشناسیِ ارشد فرصتی دوباره برای برگزیدنِ رشته در برخی کدرشته‌ها، در راستای تکمیل‌کردنِ صندلیهای خالی، داشته باشند.
سالِ پیش، تکمیلِ ظرفیتهای خالیِ کارشناسیِ ارشدِ دانشگاههای علوم پزشکی از ۲۶ مهرماه آغاز شد و تا ۲۹ مهرماه ادامه یافت، اما امسال زمانِ دقیقی برای آغازِ تکمیلِ ظرفیتِ کارشناسیِ ارشدِ وزارتِ بهداشت اعلام نشده و این چیزی است که دادِ داوطلبان را در آورده است؛ به ویژه آنکه در دفترچه راهنمای ثبتِ نامِ کارشناسیِ ارشدِ وزارتِ بهداشتِ سالِ ۹۷ گفته شده است که اگر شماری از پذیرفته‌شدگان ثبتِ نام نکنند و ظرفیتِ دانشگاهها خالی بماند، مرکزِ سنجشِ آموزشِ پزشکی، برای جایگزینیِ
گروهی از داوطلبانِ خواستارِ تکمیلِ ظرفیتِ کارشناسیِ ارشدِ علومِ پزشکی که برخی نیز رتبه‌های دورقمی دارند در بیانیه‌ای به رئیسِ سازمانِ سنجشِ آموزشِ پزشکی خواهانِ این شده‌اند که از امکاناتِ موجود در این وزارتخانه برای بیشترین بهره از ظرفیتها در آموزش نیروهای جوان استفاده شود.
ظرفیتهای خالی‌مانده، هیچ‌گونه تعهدی نخواهد داشت و زین‌رو داوطلبان باید از هرگونه پیگیری در این زمینه خودداری کنند! همچنین، برخی خبرها حکایت از آن دارد که مرکزِ سنجشِ آموزشِ پزشکیِ وزارتِ بهداشت هیچ‌گونه برنامه‌ای برای تکمیلِ ظرفیت در کنکورِ کارشناسیِ ارشدِ رشته‌های علومِ پزشکی را ندارد.
گفتنی است که باید همچون سالهای گذشته برای تکمیلِ ظرفیتِ کارشناسیِ ارشدِ وزارتِ بهداشت در سال ۹۷، همه‌ی کسانی که امکانِ انتخابِ رشته داشته‌اند ـ چه در انتخابِ رشته پذیرفته شده‌اند و چه در هیچ یک از رشته‌های انتخابیِ خویش پذیرفته نشده باشند ـ این امکان برایشان هست که در تکمیلِ ظرفیتِ کارشناسیِ ارشد شرکت کنند. هر چند، اگر در این میان کسانی باشند که در آزمونِ ۹۷ در دوره‌های آموزشیِ رایگان پذیرفته شوند، اما ثبتِ نام نکنند یا اینکه انصراف دهند نخواهند توانست در آزمونِ سالِ ۹۸ شرکت کنند. زین‌رو، اگر کسانی در مرحله‌ی تکمیلِ ظرفیتِ دوره‌های آموزشیِ رایگان پذیرفته شوند، اما ثبتِ نام نکنند یا انصراف دهند محروم از شرکت در آزمون سالِ آینده خواهند شد. همچنین از آنجا که در دوره‌ی کارشناسیِ ارشدِ ناپیوسته امکانِ جابه‌جایی مکانِ تحصیل و نیز انتقال و تغییرِ رشته شدنی نیست داوطلبان باید در گزینشِ رشته بیشترین دقت را به عمل آورند.
در این میان، گروهی از داوطلبانِ خواستارِ تکمیلِ ظرفیتِ کارشناسیِ ارشدِ علومِ پزشکی که برخی نیز رتبه‌های دورقمی دارند در بیانیه‌ای به رئیسِ سازمانِ سنجشِ آموزشِ پزشکی خواهانِ این شده‌اند که از امکاناتِ موجود در
امید می‌رود مرکزِ سنجش آموزشِ پزشکی هر چه زودتر پاسخگوی این داوطلبان باشد و آنان را از سردرگمی درآورد و نیز اگر برنامه‌ای برای تکمیلِ ظرفیت در کنکورِ کارشناسیِ ارشدِ رشته‌های علومِ پزشکی را ندارد این موضوع را قاطعانه بیان کند و چرایی این امر را نیز با وجودِ صندلیهای خالی دانشگاههای علومِ پزشکی ذکر کند.
این وزارتخانه برای بیشترین بهره از ظرفیتها در آموزش نیروهای جوان استفاده شود. آنان در بیانیه‌ی خویش آورده‌اند: «در کنکورِ وزارتِ بهداشتِ سالِ ۹۷ جمعی از شرکت‌کنندگان علی‌رغمِ رتبه‌های خوب و به حدِ نصاب رسیده نسبت به ظرفیتِ پذیرشِ رشته مربوطه متاسفانه در نتیجه‌ی نهایی مردود اعلام شده‌اند. هر داوطلب با زحمتِ زیادی و صرفِ وقت و انرژی و انگیزه‌ی جوانی، درس خوانده و به امیدِ قبولی و نتیجه گرفتن به این امر پرداخته است. در این حین عده‌ای از جوانان مجبورند به دلیلِ عدمِ قبولی به خدمتِ سربازی راهی شوند و دیگر معلوم نیست که امکانِ ادامه‌ی تحصیل برای این جوانان دوستدارِ تحصیل در مقطعِ بالاتر به هر علتی فراهم باشد. لذا خواهشمند است پیگیریهای لازم را به عمل آورده و به این جمع مانندِ فرزندانِ خود نگاه کنید که نیازمندِ مساعدتِ شما هستند.»
کنون که زمانی دقیق برای ثبتِ نامِ تکمیلِ ظرفیتِ کارشناسیِ ارشدِ وزارتِ بهداشت در سالِ ۹۷ روشن نیست، و همچنین نمی‌توان تاریخی روشن برای اعلامِ نتیجه‌های تکمیلِ ظرفیتِ کارشناسیِ ارشد این وزارتخانه ذکر کرد داوطلبان در سردرگمی به سر می‌برند به ویژه آنکه کسی نیز پاسخگوی ایشان نیست که امید می‌رود مرکزِ سنجش آموزشِ پزشکی هر چه زودتر پاسخگوی این داوطلبان باشد و آنان را از سردرگمی درآورد و نیز اگر برنامه‌ای برای تکمیلِ ظرفیت در کنکورِ کارشناسیِ ارشدِ رشته‌های علومِ پزشکی را ندارد این موضوع را قاطعانه بیان کند و چرایی این امر را نیز با وجودِ صندلیهای خالی دانشگاههای علومِ پزشکی ذکر کند.
 
 
کد مطلب: 97430
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *


هدی
Iran, Islamic Republic of
خدا یا خودت مارو از سردرگمی نجات بده...خسته شدیم به خدا....
سازمان سنجش پزشکی اصلا قبلش هیچی نگفته بود