آرشيو برچسب: داعش
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
۲۱ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۳۱
۱۶ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۴۰
۲۹ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۳۹
۲۹ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۴۶
۲۱ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۴۹
۱۴ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۲۶
شیر موصل که توسط داعش تخریب شد و به صورت سه بعدی در نمایشگاه لندن به نمایش گذاشته شد.
۱۱ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۳۶
۷ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۲۰
۲۶ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۱۸
۲۱ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۱۱
۱۵ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۲۸
۱۰ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۳۴
۱۰ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۴۳
۴ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۳۶
۳ تير ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۰۷
۱۸ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۱۳
۱۸ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۱۱
۱۰ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۳۸
۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۱
۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۲۱