آرشيو برچسب: نرخ رسمی ارز
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
۱۲۳
افزایش نرخ رسمی ۲۶ ارز
۵ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۲۹
نرخ رسمی ۱۸ ارز کاهش یافت
۴ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۳۲
نرخ رسمی ۲۸ ارز افزایش یافت
۲۶ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۲۳
نرخ رسمی ۱۸ ارز کاهش یافت
۲۱ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۰۳
ثبات نرخ رسمی همه ارزها
۱۸ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۴۵
افزایش نرخ رسمی ۲۴ ارز
۱۴ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۴۱
۱۰ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۱۳
کاهش نرخ رسمی ۲۷ ارز
۵ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۴۶
کاهش نرخ رسمی ۱۸ ارز
۱ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۱۶
کاهش بهای رسمی ۲۴ ارز
۵ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۰۲
کاهش بهای رسمی ۳۲ ارز
۲ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۰۴
کاهش نرخ رسمی ۳۰ ارز
۱ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۲۷
افزایش نرخ رسمی ۲۹ ارز
۳۱ شهريور ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۵۶
افزایش نرخ رسمی ۲۷ ارز
۲۹ شهريور ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۳۰
افزایش نرخ رسمی ۱۹ ارز
۲۶ شهريور ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۴۷
افزایش نرخ رسمی ۲۶ ارز
۲۵ شهريور ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۱۲
افزایش نرخ رسمی ۲۴ ارز
۲۴ شهريور ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۲۸
ثبات نرخ رسمی همه ارزها
۲۳ شهريور ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۵۴
کاهش نرخ رسمی ۲۶ ارز
۱۳ شهريور ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۲۰
کاهش نرخ رسمی ۱۹ ارز
۱۲ شهريور ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۵۴
۱۲۳