روزنامه‌بازی

اطلاعات 17 بهمن 1357
تیتر و عکس‌های روزنامه اطلاعات سراسر درباره اخابر پس از معرفی مهندس بازرگان به عنوان نخست وزیر موقت دولت انقلابی بود. تیتر اول این روزنامه «تظاهرات عظیم به پشتیبانی از بازرگان» بود که عکسی از این راهپیمایی ضمیمه آن بود. از دیگر تیترهای این خبر چنین بود: «امروز سیل جمعیت در کشور یکصدا فریاد مي‌زد: بازرگان، بازرگان، حکومتت مبارک».