دلار 4200 تومانی توسط چه کسانی تجویز شد؟
ایرلند و اتحادیه اروپا باید در مقابل یکجانبه‌گرایی آمریکا بایستند
عکسِ دسته‌جمعی اعضای فرقه‌ی دموکرات. 
در وسطِ عکس سید جعفر پیشه‌وری حضور دارد و در بالای سرِ جمعیت دو پیکره‌ی بزرگ از لنین و استالین، رهبرانِ شوروی، دیده می‌شود.
خودروسازان با چه قیمتی خودروهای پیش‌فروش شده را به مشتریان تحویل خواهند داد؟
کدام تیمها صعود می کنند؟
یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به بودجه‌ی بهزیستی افزوده شد.
در صنعت قطعه سازی خودرو چه می‌گذرد؟ چه تعداد در این صنعت، مشاغل خود را از دست داده‌اند؟
مالک و مدیرِ کارخانه‌ی دیرپای کبریتِ توکلی، مهندس تقی توکلی.
اعتبارِ صداوسیما در لایحه‌ی بودجه‌ی سالِ ۹۷ بیش از یک هزار و ۵۲۰ میلیارد تومان است.
بازگشت ارز به کشور وضعیت نگران‌کننده‌ای دارد و عده‌ای به دنبال افزایش بیشتر نرخ ارز هستند.
جنگ خیابانی در پاریس
دوری از مطالبات مردم مهمترین آفت جنبش دانشجویی است
بر شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، از زمان افتتاح‌اش تاکنون، چه گذشته است؟
صد برابر هم نفت بفروشیم، پولشویی مانع رشد اقتصاد می شود
دانشجویی که نسبت به مسائل اجتماع و مشکلات مردم بی تفاوت باشد دانشجوی مطلوب نیست