سه شنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۱

اختتامیه نخستین فصل از سلسله نشست‌های اشتراک و انتقال تجربه مسئولیت‌پذیری اجتماعی سازمانی شهر تهران برگزار شد

مراسم اختتامیه نخستین فصل از سلسله نشست‌های اشتراک و انتقال تجربه مسئولیت پذیری اجتماعی سازمانی شهر تهران در برج آزادی برگزار شد. احمدی صدر مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران افزود این نشست‌ها با هدف ترویج و اطلاع رسانی، در راستای پیشگیری،کاهش و بهبود پیامدهای منفی اجتماعی،اقتصادی و زیست محیطی شهر تهران با هدف ایجاد همدلی و فهم مشترک از اقدامات انجام شده و یافتن راه حل برون رفت از معضلات جامعه شهری که بخش عمده آن ناشی از چالش‌های منفی زندگی مدرن است برگزار شد.بدون تردید انتقال و اشتراک تجربه اولین گام راهبردی در راه رسیدن به فهم مشترک از موضوع،شناسایی و حل مشکل و شبکه سازی در دستیابی به راه حل آن است. به همین دلیل برای برنامه ریزی با دید باز و افق طولانی تر نیاز به اعتماد،همدلی و همراهی است که در این سلسله نشست‌ها به وجود خواهد آمد. وی همچنین به اهمیت تشکیل ستاد راهبری مسئولیت اجتماعی کلان شهر تهران و راه اندازی دبیرخانه مسئولیت اجتماعی اشاره کرد و گفت:عمل به مسئولیت اجتماعی اصناف،تجار،کسبه و… هرچند که دارای منفعت اقتصادی برای آنها است ،ولی از اهمیت خاصی برخوردار است.