سه شنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۱

تعرض مرد شیطان صفت به خانم مهندس

مرد شیطان صفت به خانم مهندس جوان تجاوز کرد.به گزارش رکنا، رسیدگی به شکایت دختر ۲۷ ساله به نام مهتاب با موضوع آدم ربایی و تجاوز و سرقت ، از مدتی قبل در دستور کار غلامحسین صادق زاده بازپرس شعبه هفتم دادسرای جنایی تهران قرار گرفت.مهتاب در طرح شکایت خود اظهار داشت: من مهندس کامپیوتر هستم و مدتی قبل از زادگاهم در جنوب کشور برای کار به تهران آمدم و خانه‌ای در سعادت‌آباد اجاره کردم که با یک خانم هم خانه شدیم.روز حادثه در مسیر رسیدن به خانه از محل کار، ساعت حدود ۷ شب و هوا تاریک بود که فردی بی هوا از پشت سر دهانم را گرفت و من را به پارکی که همان نزدیکی بود کشاند. ناگهان چاقو را زیر گلویم گذاشت. او قصد تجاوز داشت و وقتی مقاومت من را دید با همان چاقو انگشتانم را زخمی کرده و نیت شوم خودش را عملی کرد.بعد گوشی و پول هایم را گرفت و رهایم کرد. شاکی در پایان اظهارات خود بیان داشت که مرد شیطان صفت به شدت بوی لجن می‌داد و همین کافی بود تا ماموران انتظامی تمرکز خود را روی شناسایی متهم در میان افراد کارتن خواب منطقه کنند. این مرد که از سارقان و کارتن خواب‌های همان منطقه بود دستگیر شد