پنجشنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۱

آقایان محترم، در رسوم ملی مردم دخالت نفرمایید

هادی سروش
رسانه‌ها در هفته گذشته به نقل از امام جمعه تهران نقل کردند که گفته است: «ما با نوروز مخالف نیستیم و نخواهیم بود. منتها نوروز اسلامی!» این قلم که بدون ادعا، آشنای به فقه و کلام اسلامی است و سال‌ها توفیق تحصیل و تدریس آن را در حوزه قم داشته، واقعا نمی‌داند «نوروز اسلامی» یعنی چه؟!
اسلام با سه گونه مسائل در مورد فرد و جامعه ارتباط دارد؛ اول؛ احکام عبادی است که قرار آن و مقدمات و شرائط آن منحصرا در اختیار «دین»، و به تعبیر فقیهان در اختیار «شارع مقدس» است. قسم دوم؛ احکام امضایی است که شامل قراردادهای فی مابین جامعه است که «شارع مقدس» آمده و آنها را امضاء و تایید نموده است مانند اشکال مختلفِ «عقود» و انواعِ «حقوق». و قسم سوم؛ تمام آن چیزی است که از آداب و رسوم منطقه‌ای و محله‌ای و یا بین‌المللی مردم است که دین دخالتی در آن رابطه ندارد. عید نوروز از این قسم سوم است که فقیهان اصولی از آن به «منطقه ‌الفراغ» نام می‌برند.
خوب؛ آیا امکان دارد کسی که از دانش فقه در سطح عالی بهره‌مند باشد قسم سوم را در قسم اول قرار دهد؟
عید نوروز؛ یک عید کهن برای ایران و همه فارسی زبانان بوده و هست.
بر حاکمان حاکمیت اسلامی ضروری است که بنا به حکم و دستور امام علی (ع) به مالک اشتر در نهج البلاغه؛ «با رسومات صحیح ملت‌ها مبارزه نکنند».
عبارت امام علی چنین است:
«ولاتنقُض سُنّهً صالحهً عَمِل بها صدور هذه الاّمه واجتمَعت بهاالاُلفه وصَلَحَث علیها الرّعیّه .
یعنی: آداب و رسوم پسندیده‌ای را که مورد عمل پیشینیان بوده و هم بستگی مردم را در پی داشته و امور اجتماعی مردم بر محور آن سامان یافته است، نقض نکن».
شهید استاد مطهری گوید:
از جامعیت اسلام است که نسبت به بسیاری از امور دستور نداشته باشد و مردم را آزاد بگذارد. یک سلسله آداب و رسوم میان مردم هست که اگر آنها را انسان از طریق مثبت انجام بدهد، نه جایی خراب می‌شود و نه جایی آباد و اگر ترک هم بکند همین طور.
تنگ نظری، تعصّبات خشک و بی مورد، دور از ساحت مقدس اسلام است‌.
شگفتا؛ دیروز فقیه وقت شورای نگهبان می‌گفت؛ عید نوروز را در عید غدیر قرار دهید ! و امروز این فقیه شورای نگهبان چنین می‌گوید و جعل اصطلاح «نوروز اسلامی» می‌کند! بله؛ یادمان نرفته آن رئیس جمهور که معجزه هزاره سومش می‌دانستند! میخواست مقدارِ تعطیلات عید فطر افزون شود تا نوروز تحت‌الشعاع قرار گیرد! آقایان محترم، در رسوم ملی مردم دخالت نفرمایید!