پنجشنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۱

امضای تفاهم‌نامه منشور اقامه نماز در مدارس غیردولتی

صالحی از امضای تفاهم‌نامه منشور اقامه نماز در مدارس غیردولتی و هیأت أمنایی توسط سید احمد زرهانی قائم مقام ستاد اقامه نماز و احمد محمودزاده معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس غیردولتی و هیأت أمنایی خبر داد.
به گزارش ایسنا، حامد صالحی مدیر روابط عمومی ستاد اقامه نماز با اعلام این خبر افزود: بر اساس این تفاهم‌نامه، سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی با حمایت ستاد اقامه نماز بر اساس تفاهم‌نامه دو سالانه منعقده فی ما بین ستاد اقامه نماز و وزارت آموزش و پرورش، اقامه نماز را در مدارس به لحاظ کمی و کیفی بهسازی و تقویت می‌کند تا از این رهگذر اسباب رشد معنوی آینده سازان انقلاب اسلامی را فراهم شود.
وی گفت: منشور اقامه نماز در مدارس غیردولتی و هیأت أمنایی مقدمه ای بر این اقدام شایسته است تا با تشریک مساعی اولیاء مدرسه و خانواده اسباب تحول مطلوب و مورد نظر فراهم گردد و مهمترین اصل در اجرای این منشور توجه به خود انگیختگی دانش آموزان و مشارکت بدون اکراه و داوطلبانه آنان در برنامه‌های ترویج فرهنگ و معارف نماز و اقامه آن است که با تفضل الهی و عنایت مؤسسان ، مدیران و معلمان عزیز و مشارکت والدین محترم تحقق می‌یابد.
مدیر روابط عمومی ستاد اقامه نماز هدف اصلی این تفاهمنامه را ایجاد بسترهای مناسب برای تقویت شایستگی‌های اعتقادی، اخلاقی و عبادی مدیران، معلمان، دانش آموزان به منظورحضورآگاهانه نسل نو دراحیاء فرهنگ اقامه نماز عنوان کرد.
صالحی نقش و رسالت مدارس در اقامه نماز را بر اساس تفاهم‌نامه شامل تشکیل اتاق فکر نماز (هیاًت اندیشه‌ورز نماز، تجهیز و بروزرسانی کتابخانه مدرسه به کتب مرتبط با نماز، اهتمام در برگزاری مراسم نماز جماعت و آموزش معارف و اذکار نماز به دانش آموزان، اهتمام در برگزاری مسابقات کتابخوانی با موضوع نماز و برنامه‌ریزی جهت برقراری تعامل و ارتباط معنادار بین مدرسه و مسجد محل برشمرد.
وی با اشاره به تعهدات دو طرف در تفاهمنامه، گفت: ستاد اقامه نماز تعهد دارد در خصوص همکاری و مشارکت دربرگزاری دوره‌های آموزشی نماز ویژه مدیران و معلمان از طریق اعزام اساتید و هزینه‌های مرتبط با آن با کمک مرکز تخصصی نماز قم، حمایت از نشست‌ها و گفتمان‌های نماز دانش‌آموزی و نشست‌های شیوه‌های دعوت فرزندان به نماز ویژه والدین، همکاری با سازمان در تهیه و توزیع کتب و محصولات فرهنگی و کمک آموزشی نماز به منظور بهره‌گیری در مدارس و تقدیر از دانش آموزان، فرهنگیان، امامان جماعت و مدیران فعال نماز دراجلاس‌های سراسری و استانی همکاری لازم را داشته باشد.
صالحی در پایان افزود: تعهدات سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی شامل همکاری در اجرای مطلوب منشور اقامه نماز بصورت فرآیندی، برنامه‌ریزی برای برگزاری دوره‌های آموزشی و توانمندسازی مدیران، مربیان و معلمان، نظارت برتأمین فضای مناسب برای ایجاد وگسترش نمازخانه‌های مدارس و اجرای برنامه‌های فرهنگی و تربیتی مرتبط با نماز در مدارس منطبق با برنامه‌ها و تدابیر ستاد اقامه نماز و معاونت فرهنگی و پرورشی است.