پنجشنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۱
جلوگیری از افت تحصیلی کلاس هفتمی‌ها

هنر، حلقه مفقوده دوره متوسطه اول

مدیرکل دفتر آموزش دوره اول متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه احتمال بروز افت تحصیلی و اضطراب در کلاس هفتم وجود دارد؛ چراکه دانش‌آموزان در پایه هفتم با شرایط جدیدی مواجه می‌شوند؛ آنها پس از ارزشیابی کیفی توصیفی در دوره ابتدایی با ارزشیابی کاملا کمی‌و عددی روبه‌رو می‌شوند گفت: معلم چندمهارتی باید بتواند در کنار آموزش‌هایی که عرضه می‌کند، به دنبال کاهش اضطراب دانش‌آموزانش باشد.حمید یزدانی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وضعیت افت تحصیلی هفتمی‌ها اظهار کرد: احتمال بروز افت تحصیلی و اضطراب در کلاس هفتم وجود دارد؛ چراکه دانش‌آموزان در پایه هفتم با شرایط جدیدی مواجه می‌شوند؛ آنها پس از ارزشیابی کیفی توصیفی در دوره ابتدایی با ارزشیابی کاملا کمی‌و عددی روبه‌رو می‌شوند. همچنین در دوره ابتدایی یک معلم داشته‌اند، اما در دبیرستان مابه ازای تک تک دروسشان صاحب معلم اختصاصی می‌شوند.مدیرکل دفتر آموزش دوره اول متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه یک خطای استراتژیک در سنوات گذشته رخ داده و آن معلم اختصاصی برای علوم و ریاضی و ... است گفت: خوب است که متخصص داشته باشیم، اما توجه داشته باشیم دانش آموز کلاس هفتم قبل از آنکه به دنبال تخصص‌ها باشد به دنبال آرامش و کاهش اضطراب است و معلم چند مهارتی است که می‌تواند این کار را انجام دهد. معلمی‌که بتواند با صرف زمان بیشتری نیازهای دانش‌آموز را احصاء کند.یزدانی ادامه داد: معلم چندمهارتی باید بتواند در کنار آموزش‌هایی که عرضه می‌کند، به دنبال کاهش اضطراب دانش‌آموزانش نیز باشد. تمرکز ما بر درس هنر، آموزش هنر و آموزش همراه با هنر است. حلقه مفقوده متوسطه اول، هنر است. در تلاشیم در زمان باقی مانده سال تحصیلی یک دوره آموزشی ارزشمند را در خوزستان برگزار کنیم و در گام اول به معلم علوم، ریاضی و مطالعات اجتماعی، هنر بیاموزیم.وی افزود:‌ در این صورت معلم آموزش‌های تخصصی اش را با هنر همراه می‌کند و قبل از حل تعداد زیادی مسئله، ابتدا با دانش‌آموز همدلی کرده و او را با خود در مسیر علم‌آموزی همراه می‌کند. دانش‌آموزان این مقطع تحصیلی، در سن بلوغ قرار دارند و باید تلاش کنیم او را همدل کرده و سپس آموزش دهیم.