پنجشنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۱

روزنامه‌بازی

روزنامه کیهان – 25 اسفند 1358
بیشتر اخبار صفحه اول روزنامه کیهان مربوط به برگزاری اولین دوره انتخابات مجلس بود. این روزنامه با تیتر «آخرین نتایح انتخابات» خبر داد که بنی صدر رئیس جمهور وقت گفت: « اینکه هیچ تقلبی صورت نگرفته را الان نمي‌توان گفت». همچنین محمدرضا مهدوی کنی سرپرست وزارت کشور وقت گفته بود: اگر دوسوم نمیاندگان در مرحله اول انتخاب شوند مجلس تشکیل مي‌شود.
اولین نتایج این انتخابات به نقل از کیهان حاکی از این بود که صادق خلخالی از قم و محمد منتظری از نجف آباد به عنوان نماینده مردم انتخاب شدند.