پنجشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۲

سدهای کشورهای همسایه و پدافند غیرعامل

فریبرز ناطقی الهی
پدافند غیرعامل، مجموعه اقدامات غیرعامل و غیرمسلحانه‌ای ‌می‌باشد که موجب کاهش آسیب‌پذیری، تداوم و نگه داشت فعالیت‌های اضطراری، ارتقا پایداری ملی، افزایش بازدارندگی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدها و اقدام‌های نظامی و غیرنظامی دشمن ‌می‌شود. در اینجا دشمن ‌می‌تواند سوانح طبیعی یا سوانح انسان‌ساز یا انواع جنگ‌های مختلف باشد.
خوشبختانه از مدتها پیش مطالعه کلی سد‌های کشور در برابر پارامترهای مطرح پدافندی تا حدودی البته نه در حد کافی مورد مطالعه قرار گرفته است، برای مثال انفجار یا زلزله یا عوامل مشابه. اما نکته مهم امروزه با توجه به زلزله اخیر ترکیه و حتی احتمال شکست سد آتا تورک و تبعات جاری شدن سیلاب‌های وحشتناک در غرب کشور و از سوی دیگر سد‌های افغانستان از جمله سد کمال خان و سد کجکی روی رودخانه هیرمند در شرق ایران و دیگر سدهای این دو کشور که بر روی پهنه‌های بسیار لرزه خیز دنیا قرار دارند، نیاز به مطالعه آنها را از اهمیت ویژه‌ای برای کشور ما برخوردار کرده است. دانستن شرایط پدافندی این سدها امروز با شرایط منطقه‌ای! برای کشور ایران بنظر امری حیاتی قلمداد می‌گردد.
توصیه ‌می‌کنم چند سد اصلی در نزدیکی مرز‌های ایران در کشورهای مجاور سریعا مورد مطالعه قرار بگیرند، ممکن است در آینده نه‌چندان دور داشتن این اطلاعات برای کشور بسیار مفید باشد!