خارجی‌ها متقاضی نفت کش‌های ساخت داخل شدند

مدیرعامل شرکت صنعتی دریایی ایران گفت: دو فروند نفتکش ۷۵۰ هزار بشکه‌ای از دیگر پروژه‌های این شرکت است که برای کارفرمای خارجی ساخته شده است و دو فروند دیگر در دست ساخت است.اسدالله ابویسانی، مدیرعامل شرکت صنعتی دریایی ایران با اشاره به اینکه این شرکت در سال ۱۳۴۷ تأسیس شد و با هدف طراحی و ساخت شناورها و تعمیرات آنها را دارد و پس از انقلاب که به مالکیت دولت درآمد با همین مأموریت ادامه فعالیت داده و پروژه‌های نفتی و گازی که فعالیت دوم این شرکت است ورود کرده است.
وی ادامه داد: شرکت صنعتی دریایی ایران پروژه‌های مهمی‌را در همین حوزه به سر انجام رسانده است که در حوزه نفت و گاز می‌توان به پروژه‌های پارس جنوبی، فاز یک ،۴،۵،۶،۷،۸ و اخیراً فازهای ۱۳،۲۲،۲۳و ۲۴و فاز ۱۷ و ۱۸ که تماماً سکو‌های نصب شده در آب را توسط این شرکت ساخته شده و همچنین بارگیری، حمل، نصب و راه اندازی شده و یا با مشارکت شرکت‌های خارجی انجام شده است.به گفته ابویسانی در ابتدا با شرکت‌های خارجی مشارکت داشته و اکنون از طراحی ساخت حمل و نصب سکو‌ها همگی توسط این مجموعه به انجام می‌رسد.وی با اشاره به اینکه در حوزه کشتی سازی پروژه‌های متعددی به ثمر رسیده است، اضافه کرد: پروژه‌های شاخصی نظیر دکل حفاری جکاپ ایران خزر را در کارخانه کاسپین استان مازندران در دهه ۷۰ به انجام رسیده است و در دهه ۸۰ سکوی نیمه شناور امیر کبیر را طراحی و ساخت و در محل نصب شد که سنگین‌ترین سازه ساخته شده توسط شرکت‌های ایرانی است.ابویسانی با اشاره به اینکه همچنین دو فروند نفتکش ۷۵۰ هزار بشکه‌ای از دیگر پروژه‌های این شرکت است که برای کارفرمای خارجی ساخته و تهیه شده است، گفت: همچنین دو فروند نفتکش ۷۵۰ هزار بشکه‌ای در دست ساخت است که ساخت فروند سوم به زودی آغاز می‌شود که مدت زمان دو و نیم ساله برای تحویل آن در نظر گرفتیم که پس از تحویل فروند سوم می‌توان کارهای اجرایی فروند چهارم را آغاز کرد.