پنجشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۲

نگرانی درباره سطح بردگی مدرن در جهان

براساس گزارش «شاخص بردگی جهانی ۲۰۲۳» که روز چهارشنبه منتشر شد، کره شمالی، اریتره و موریتانی بالاترین میزان شیوع بردگی مدرن در جهان را دارا هستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محتوای گزارش شاخص بردگی مدرن ۲۰۲۳ تصریح ساخت، کره شمالی، اریتره و موریتانی بالاترین میزان بردگی مدرن را در جهان داشته و وضعیت بردگی مدرن در سطح جهانی از زمانی که آخرین مورد از چنین مطالعه‌ای در پنج سال قبل انجام شد «رو به وخامت رفته است.»
این گزارش خاطر نشان کرد، برآورد شده که در سال ۲۰۲۱، ۵۰ میلیون نفر «در وضعیت بردگی مدرن زندگی کرده‌اند» که افزایشی به میزان ۱۰ میلیون نفر را در مقایسه با سال ۲۰۱۶ که زمان اجرای آخرین ارزیابی روی این مساله بود پیدا کرده است.
این رقم شامل ۲۸ میلیون فردی که درگیر کار اجباری هستند و ۲۲ میلیون نفر که در ازدواج اجباری قرار دارند می‌شود.
این تحقیقات مشخص کرد، «در پس زمینه پیچیده‌تر و بیشتر شدن درگیری‌های مسلحانه، تضعیف محیط زیستی گسترده» و تاثیرات همه‌گیری کروناویروس و دیگر فاکتورها وضعیت در حال بدتر شدن است.
این گزارش که توسط بنیاد خیریه حقوق بشری Walk Free گردآوری شده موارد بردگی مدرن را شامل «کار اجباری، ازدواج اجباری، اسیر بدهی شدن، استثمار جنسی تجاری اجباری، قاچاق انسانی، کارهای شبه بردگی و فروش و استثمار کودکان» می‌داند. همچنین ماهیت بدهی نیز به عنوان «حذف سیستماتیک آزادی یک شخص» از جمله حق او در پذیرفتن یا نپذیرفتن کار و آزادی برای این که چه زمان و با چه کسی ازدواج کند می‌شود. بر مبنای این معیارها، حکومت خودکامه و مطرود کره شمالی بالاترین میزان شیوع بردگی مدرن را با نرخ ۱۰۴.۶ بر هر ۱۰۰۰ نفر دارد.
بعد از کره شمالی، اریتره نیز با داشتن نرخ ۹۰.۳ و موریتانی نیز با داشتن نرخ ۳۲ بر هر ۱۰۰۰ نفر در رده های بعدی قرار دارند.
موریتانی درسال ۱۹۸۱ تبدیل به آخرین کشور در جهان شد که بردگی موروثی را غیرقانونی می‌کند.
بر اساس این گزارش، ۱۰ کشور دارای بالاترین میزان شیوع بردگی مدرن دارای برخی خصیصه‌های مشترک نظیر «تدابیر حمایتی محدود در قبال آزادی های مدنی و حقوق بشر» هستند.