پنجشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۲

روزنامه‌بازی

روزنامه سلام – 4 خرداد 1376
صفحه اول روزنامه سلام به اخبار پیروزی سید محمد خاتمی در به یاد ماندنی ترین انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی اختصاص یافت. این روزنامه که در آن زمان تنها رسانه حامی خاتمی بود که یکه تنه بار رویارویی نابرابر با صدا و سیما و رسانه‌های مختلف را به دوش می‌کشید تیتر اول خود را چنین انتخاب کرد: رهبر انقلاب انتخاب آقای سید محمد خاتمی را به وی تبریک گفتند.
سلام همچنین پیام تبریک علی اکبر ناطق نوری رقیب اصلی خاتمی را در صفحه اول خود پوشش داد. به نوشته این روزنامه مجمع روحانیون مبارز، تشکل محوری حامی خاتمی نیز با صدور بیانیه ای از حضور گسترده
و آگاهانه مردم در انتخابات تشکر کرد.