سه شنبه ۲۸ شهريور ۱۴۰۲

انتقاد کواکبیان از دولت درباره مهاجرت گسترده پناهجویان افغان

مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم‌سالاری در توئیتی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: دولت رئیسی چرا مانع مهاجرت گسترده پناهجويان افغان نيست!؟ و به اهانت دائمی طالبان به مقامات ایرانی پاسخ نمی‌دهد!؟ حمایت از جمهوری آذربایجان در درگیری با ارمنستان و اشاعه فرهنگ خشن طالبانی در سراسر ایران و ايجاد درگیری‌های مرزی از جمله اقدامات این گروه خود شیفته و ضدمردمی منطقه است.