سه شنبه ۲۸ شهريور ۱۴۰۲
یک پژوهشگر حوزه گردشگری:

ثبت جهانی کاروانسرای «سعدالسلطنه» با تعطیلی آن مغایرت دارد

یک پژوهشگر حوزه گردشگری در قزوین با بیان اینکه در قزوین باید تکلیف خودمان را با گردشگری مشخص کنیم، گفت: ثبت جهانی مجموعه «سعدالسلطنه» با تعطیلی آن مغایرت دارد.محمدحسن سلیمانی در گفت‌وگو با مهر با اشاره به ثبت جهانی کاروانسرای «سعدالسلطنه» قزوین اظهار کرد: ثبت یک اثر در میان فهرست آثار جهانی یونسکو آن اثر را در دید گردشگران جهانی قرار می‌دهد.وی افزود: هرچند مجموعه‌ای از کاروانسراهای ایران با یکدیگر ثبت شدند و «سعدالسلطنه» یکی از اینها است اما این اتفاق در واقع اتفاق قابل توجه و تأثیر گذاری برای استان قزوین محسوب می‌شود.این پژوهشگر تاریخ قزوین تاکید کرد: صرف اینکه یک اثر ثبت جهانی شود تأثیر ویژه ای در حوزه گردشگری نخواهد داشت بلکه باید مسائل دیگری را مورد توجه قرار دهیم تا این اتفاق اثرگذار باشد.
وی با بیان اینکه راهبرد گردشگری ما در کشور بعد از چهاردهه هنوز روشن نیست و نمی‌دانیم باید با گردشگری چگونه رفتار کنیم، عنوان کرد: امروز گردشگری را به عنوان یک صنعت درآمدزا و تأثیرگذار در اقتصاد در اولویت ما نیست.سلیمانی ادامه داد: سال گذشته حدود ۴۴ میلیون نفر گردشگر خارجی از سه کشور عربستان، قطر و امارات متحده بازدید کردند اما سهم ما در این بازار قابل بیان نیست.وی با بیان اینکه امروز توسعه ممکن نیست مگر اینکه یکی از پایه‌های آن توسعه گردشگری پایدار باشد، تصریح کرد: درآمدی که از صنعت گردشگری به دست می‌آید گاهی به صنایع پولساز دنیا تنه می‌زند.
این پژوهشگر تاریخ قزوین با اشاره به اینکه آثار ثبت شده جهانی اولویت گردشگران جهانی برای بازدید است، تاکید کرد: در قزوین باید تکلیف خودمان را با موضوع گردشگری و همچنین «سعدالسلطنه» مشخص کنیم.وی با بیان اینکه ثبت جهانی «سعدالسلطنه» با تعطیلی این مجموعه مغایرت داشته و بدون شک نتیجه خوبی برای قزوین نخواهد داشت، ادامه داد: نمی‌شود استاندار اقدامات مجموعه «سعدالسلطنه» را منافی توسعه گردشگری بداند و از سوی دیگر اقداماتی مانند کافه‌ها یا بستن سه روزه این مجموعه صورت بگیرد.سلیمانی با بیان اینکه در همین تعطیلات چند روزه اخیر شاهد حضور گردشگر در استان قزوین بودیم اما فضاهای تاریخی ما بسته بود، عنوان کرد: گردشگری مغایرتی با آئین‌ها و باورهای دینی ندارد و بستن سه روزه فضاهای تاریخی در ایام تعطیلات منطقی نیست.وی با بیان اینکه نباید بین مردم و باورهای دینی تقابل ایجاد کنیم، گفت: بستن فضاهای تاریخی راه حل نیست بلکه باید با تدبیر و اتخاذ روش‌های متناسب دنبال حل مشکلات باشیم.این پژوهشگر تاریخ قزوین اگر بخواهیم اقتصاد محلی ما توسعه پیدا کرده و پای گردشگر به استان قزوین باز شود باید از روش‌های سلبی خودداری کرده و به سمت روش‌های ایجابی برویم که هیچ مغایرتی با شرع و قوانین نیز نداشته باشد.وی در پایان یادآور شد: اگر بخواهیم اقداماتی انجام دهیم که با صنعت گردشگری تقابل داشته باشد از اقتصاد مبتنی بر صنعت گردشگری بی بهره خواهیم ماند و طبیعی است که ثبت جهانی یک اثر نمی‌تواند برای ما آورده داشته باشد.