دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲

درگیری ارتش پاکستان با تروریست مخوف

نیروهای امنیتی پاکستان چهار تروریست از جمله یک سرکرده تحت تعقیب را در ایالت وزیرستان شمالی به هلاکت رساندند.
به گزارش نیشن پاکستان، ۴ تروریست در وزیرستان شمالی کشته شدند که یکی از آنان از سرکردگان تحت تعقیب گروه‌های تروریستی بود و ابراهیم ملقب به موسی نام داشت. این عملیات اطلاعاتی (IBO) که توسط نیروهای امنیتی پاکستان براساس گزارش حضور تروریست‌ها در منطقه خیسور ولسوالی وزیرستان شمالی انجام شد.
نیروهای ارتش با محاصره محل استقرار تروریست‌ها، چهار تروریست از جمله یک هدف با ارزش (HVT)، رهبر حلقه تروریست، ابراهیم با نام مستعار موسی که به شدت تحت تعقیب سازمان‌های امنیتی پاکستان بود را به هلاکت رساندند.
به گفته روابط عمومی نیروهای مسلح پاکستان، سلاح، مهمات و مواد منفجره زیادی از محل استقرار تروریست‌های کشته شده که در بسیاری از فعالیت‌های تروریستی در پاکستان شرکت داشتند، به دست آمده است،
این سازمان گفت: پاکسازی مناطق اطراف برای از بین بردن هر تروریستی که در منطقه یافت می‌شود انجام خواهد شد زیرا نیروهای امنیتی پاکستان مصمم هستند که خطر تروریسم را از کشور پاک کنند.