پنجشنبه ۹ آذر ۱۴۰۲

خستگی سازمان محیط زیست از آلودگی هوا

رئیس سازمان محیط‌زیست گفت: ما هم از آلودگی هوا خسته شده‌ایم و رویمان نمی‌شود در موردش با مردم صحبت کنیم.
به گزارش مهر، علی سلاجقه رئیس سازمان محیط‌زیست درباره وضعیت آلودگی هوا اظهار داشت: فرزندان و خانواده ما هم در همین شهر زندگی می‌کنند. تخصیص‌نیافتنِ اعتبارات کافی علت اجرا نشدن احکام قانون هوای پاک است.
وی افزود: باید دستگاه‌ها را مکلف کنیم که اتفاق‌های خوبی برای کنترل آلودگی هوا بیفتد و کاری در عمل انجام شود و این‌قدر برای مردم کلمات تکراری نگوییم. رئیس سازمان محیط‌زیست خاطر نشان کرد: ما هم از آلودگی هوا خسته شده‌ایم و رویمان نمی‌شود در موردش با مردم صحبت کنیم.