چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۲
پولیتیکو درباره نتیجه انتخابات پارلمان اروپا هشدار داد

صدای پای راست‌افراطی در قاره سبز

پولیتیکو در مطلبی با اشاره به انتخابات ماه ژوئن (خرداد) پارلمان اروپا و قدرت گرفتن احزاب رادیکال، تهدید راست افراطی را در این نهاد برخلاف دوره‌های گذشته جدی و واقعی ارزیابی کرد. این نشریه آمریکایی، پارلمان بعدی اتحادیه اروپا بیش از پارلمان کنونی متمایل به روسیه خواهد بود و طرفدار گذار به سمت انرژی سبز هم نیست. این نشریه سپس این پرسش را مطرح کرده است که آیا امکان دارد قدرت در اتحادیه اروپا بدست راست افراطی بیفتد؟
پولیتیکو در پاسخ به این پرسش ابتدا آورده است: هر پنج سال یکبار، سیاستمداران جریان اصلی پیش از برگزاری انتخابات در این بلوک، نسبت به ظهور جناح‌های رادیکال و پوپولیست ابراز نگرانی می‌کنند. اما پس از پایان انتخابات، خطر ناگهان برطرف می‌شود و نیروهای سنتی چپ میانه و راست میانه که اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهند، با ایجاد ائتلاف‌هایی احزاب رادیکال را دفع می‌کنند. اما اینبار وضعیت فرق می‌کند
به عقیده نویسنده این مطلب، خیز بلند راست افراطی در نظرسنجی‌های سال ۲۰۲۴ حاکی از متفاوت بودن وضعیت کنونی است و بر اساس پیش‌بینی‌ها، راست ملی‌گرا و افراطی می‌توانند نزدیک به یک چهارم کرسی‌های پارلمان اروپا را در انتخابات ماه ژوئن (خرداد) به دست آورند. پولیتیکو از همین رو استدلال کرده است که قدرت گرفتن راست افراطی، تهدیدی برای ارزش‌های مقدس اتحادیه اروپا در مورد حاکمیت قانون و حقوق بشر بوده و قوانین مهمی‌همچون گذار به سوی انرژی‌های سبز و تغییرات اقلیمی‌کنار گذاشته می‌شوند. «سایمون هیکس» استاد سیاست تطبیقی مؤسسه دانشگاه اروپایی (European University Institute)، با اشاره به انتخابات ماه ژوئن (خرداد) که در آن ۴۰۰ میلیون نفر در سراسر اتحادیه اروپا واجد شرایط رای‌دادن برای انتخاب ۷۲۰ نماینده پارلمان هستند، گفت: «ما شاهد تغییر چشمگیر و حرکت به سمت راست خواهیم بود».
هیکس پیش‌بینی کرد که گروه راست افراطی هویت و دموکراسی اروپا (ID) ۴۰ کرسی بدست آورده است که به معنای ۹۸ قانونگذار است و رتبه سوم احزاب قدرتمند این نهاد را که اکنون در دست لیبرال‌ها است، به چنگ آورده است.
این نشریه در ادامه خاطرنشان کرده است که این امر می‌تواند روند تصویب قوانین را در پارلمان برای افرادی مانند اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا که از جناح راست میانه است و بازوی اجرایی اتحادیه را اداره می‌کند دشوار سازد. پولیتیکو در ماه دسامبر (آذر)، گزارش داد که در نزدیک به دوازده کشور اروپایی، از جمله فرانسه و آلمان، احزاب تندرو دارای سیاست‌های ضد مهاجرتی در حال حاضر در صدر نظرسنجی‌ها قرار دارند.