چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۲

عدم اثبات اصالت سند عادی، درحکم جعل است

سرهنگ محمدرضا اسفندیار
زمانی که یک دست نوشته یا سند عادی به دادگاه ارائه شود، دادگاه آن را به کارشناس ارجاع می‌دهد تا اصالت آن بررسی شود. اگر احراز اصالت دست نوشته صورت نگیرد، سند جعلی محسوب می‌شود و در صورت شکایت فرد ذینفع، پرونده جزایی دیگری با عنوان”جعل” و “استفاده از سند مجعول “قابل طرح خواهد بود که مجازات هر کدام از آنها حداقل شش ماه حبس می‌باشد.
با این ملاحظات نه تنها حقوق مالی موجود بواسطه دست نوشته تامین نمی‌شود بلکه جنبه کیفری دیگری نیز متوجه فرد ارائه کننده می‌گردد.تنظیم رسمی‌سند می‌تواند از این مشکلات جلوگیری کند.
معاونت اجتماعی سرکلانتری ششم