چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۲

آغاز فعالیت سامانه «تشخیص چهره» معتادان متجاهر

مدیرکل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با موادمخدراز راه‌اندازی سامانه جامع و هوشمند غوام (غربال و ارجاع معتادان متجاهر) برای مراکز ماده ۱۶ قانون با هدف نظارت دقیق و مستمر از اجرای فرایند طرح‌های موجود و استفاده از چهره‌پردازی خبر داد و گفت: در حال حاضر این سامانه در کلیه مراکز ماده ۱۶ و تبصره ۲ ذیل آن که تحت نظر دستگاه‌های اجرایی ذیربط در کل کشور است، فعال و نسبت به ثبت اطلاعات مددجویان اقدام می‌کند.
به گزارش ایسنا، دکتر مجید قربانی با اعلام این خبر بیان کرد: وابستگی و اختلال مصرف مواد یکی از چالش‌های اساسی اکثر کشورهای جهان از جمله کشور ایران است که به رشد اقتصادی آسیب می‌زند، توسعه پایدار را ناممکن می‌سازد، پیامدهای اجتماعی و نابسامانی‌های خانوادگی بسیار به همراه دارد و بار زیادی را بر نظام بهداشت و درمان کشورها تحمیل می‌کند.
وی افزود: در اسناد بین‌المللی و قوانین جاری بسیاری از کشورها از جمله ایران، ضرورت انجام اقدامات همه‌جانبه، فراگیر و قاطع با این معضل اجتماعی- بهداشتی مورد توجه قرار گرفته است.
مدیرکل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد تصریح کرد: به‌منظور ارائه خدمات درمان و نیز کاهش آسیب به افراد دارای اختلال مصرف موادمخدر و یا روان‌گردان، مراکزی به‌عنوان مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب موضوع ماده ۱۵ قانون راه‌اندازی شده‌­اند و در قالب انعقاد تفاهم‌نامه همکاری ستاد با سازمان بهزیستی کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (معاونت درمان و بهداشت) خدماتی را انجام می‌دهند.
قربانی؛ پذیرش سوءمصرف کنندگان مواد و تحت درمان قرار دادن آنان با داروهای آگونیست در مرکز سرپایی دولتی و غیر دولتی درمان نگهدارنده با داروهای آگونیست، ارائه خدمات کاهش آسیب در مرکز گذری (DIC) و یا توسط تیم سیار جهت افزایش دسترسی معتادان به خدمات کاهش آسیب و خدمات بهداشتی و حمایتی، پذیرش در مرکز سرپناه شبانه در سراسر کشور و در صورت نیاز ارجاع افراد به مراکز بهداشتی و یا مراکز حمایتی و…، پذیرش و درمان سوءمصرف مواد در مراکز اقامتی میان‌مدت و پذیرش و درمان سوءمصرف کنندگان مواد در مراکز درمان اجتماع مدار TC از جمله این خدمات است.
مدیرکل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد از راه‌اندازی سامانه جامع و هوشمند غوام (غربال و ارجاع معتادان متجاهر) برای مراکز ماده ۱۶ قانون با هدف نظارت دقیق و مستمر از اجرای فرایند طرح‌های موجود و استفاده از چهره‌پردازی خبر داد و گفت: در حال حاضر این سامانه در کلیه مراکز ماده ۱۶ و تبصره ۲ ذیل آن که تحت نظر دستگاه‌های اجرایی ذیربط در کل کشور است، فعال و نسبت به ثبت اطلاعات مددجویان اقدام می‌کند و پاسخگوی تلفنی به ‌صورت ۲۴ ساعته حتی در ایام تعطیل صورت می‌گیرد.