چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۲
رئيس پليس آگاهي پايتخت خبر داد

اختلاف مالي انگیزه قتل برادر ناتنی

رئيس پليس آگاهي پايتخت از دستگيري قاتل مردي حدودا 45 ساله در تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاري پليس، سردار «علي ولي‌پور گودرزي» رئيس پليس آگاهي تهران بزرگ اظهار داشت: اوايل دي ماه سال جاري کارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي بررسي خبري مبني بر قتل مردي 45 ساله در شمال غرب تهران دريافت کردند و بررسي موضوع را در دستورکار قرار دادند.
وي افزود: کارآگاهان در گام نخست با مراجعه به محل حادثه و تن پيمايي از جسد به دست آمد، مردي حدودا 45 ساله ملبس به لباس بيرون در حياط ساختماني به صورت تاق باز روي زمين افتاده بود که آثار جراحات سنگين چاقو در قسمت‌هاي شانه، پهلو، کمر و سينه ديده مي شد.
اين مقام ارشد انتظامي تصريح کرد: کارآگاهان در تحقيقات اطلاعاتي و ميداني دريافتندکه مقتول در کار ساخت و ساز ملک مي باشد و ساعت 10 شب وقتي در دفتر کارش حضور داشته، برادر ناتني‌اش به آنجا مراجعه کرده است.
رئيس پليس آگاهي تهران ابراز داشت: تحقيقات کارآگاهان نشان از اين داشت، اين دو برادر به دليل اختلافات مالي گذشته با يکديگر درگير مي‌شود و مقتول با ضربات چاقو برادرش را به قتل مي‌رساند و سپس اين فرد با استفاده از سلاح سرد خود را مجروح و به عبارتي خودزني مي‌کند.
وي با بيان اينکه قاتل براي دريافت خدمات درماني به بيمارستان مراجعه و بستري بود بيان داشت: با هماهنگي‌هاي قضائي متهم پس از بهبود جسماني به اداره دهم پليس آگاهي منتقل و صراحتا به ارتکاب قتل برادرش اعتراف کرد.
سردار ولي پور گودرزي توضيح داد: قاتل در خصوص علت وقوع قتل اظهار کرد، من و برادر ناتني‌ام گذشته بر سر پروژه‌اي با يکديگر شراکت داشتيم که در آن پروژه مبالغي به دست آمد و مقتول به من گفته بود که پولم را مي‌دهد، اما اين موضوع سال‌ها گذشت و برادرم حاضر به پرداخت مبلغ به من نبود و اين موضوع باعث درگيري شد.
وي در پايان خاطرنشان کرد: متهم با تکميل پرونده در اختيار مرجع قضائي قرار گرفت.