چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۲

محرومیت 3 ماهه در انتظار رانندگانی با 30 نمره منفی

رانندگان دارای 30 نمره منفی 3 ماه از رانندگی محروم خواهند شد.
به گزارش پلیس، سرهنگ فیروز کشیر معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، با تاکید بر این که رانندگان دارای 30 نمره منفی گواهینامه ، سه ماه از رانندگی محروم می‌شوند، گفت: اگر راننده ای برای بار دوم هم 25 نمره منفی دریافت کند،90 هزار تومان جریمه و 6 ماه از رانندگی محروم می‌شود. سرهنگ فیروز کشیر، در ادامه مباحث پیشین خود پیرامون نمره‌های منفی رانندگان متخلف، گفت: اگر راننده ای 30 نمره منفی دریافت کند، سه ماه از رانندگی محروم می‌شود و به میزان 60 هزار تومان نیز جریمه خواهد شد. وی افزود: اگر رانندگان برای بار دوم نیز تخلف کرده و نمره منفی آنها به 25 برسد نیز به میزان 90 هزار تومان جریمه می‌شود و همچنین 6 ماه از رانندگی محروم می‌شود.
معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ بیان کرد: در ادامه اگر راننده ای 20 نمره منفی بگیرد، یکسال از رانندگی محروم و گواهینامه وی نیز باطل می‌شود. وی گفت: بعد از طی یک سال از این تاریخ، شخص می‌تواند طبق روال قانونی، مجدد برای دریافت گواهینامه اقدام کند.