چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۲

دستگيري اراذل و اوباش در اجراي طرح اقتدار پليس

معاون مرکز عمليات سازمان اطلاعات پليس تهران از شناسايي و دستگيري اراذل و اوباش شرور در طرح اقتدار پليس،خبر داد.
به گزارش خبرگزاري پليس، سرهنگ «سعيد راستي» در بيان جزئيات اين خبر اظهار داشت: ماموران مرکز عمليات سازمان اطلاعات پليس تهران طرح برخورد با اراذل و اوباش سطح شهر تهران را که داراي سابقه شرارت و تخريب اموال عمومي و درگيري بودند، عملياتي کردند.
وي افزود: در اجراي طرح اقتدار پليس که به مدت 24 ساعت به طول انجاميد 16 نفر از اراذل و اوباش دستگير شدند. راستي به بررسي‌هاي بيشتر از مخفيگاه متهمان با دستور قضائي اشاره کرد و افزود: در اين عمليات پليسي سلاح سرد و سلاح گرم که متهمان با آن‌ها قدرت نمايي مي کردند کشف شد.تمامي متهمان پس از اعتراف به جرايم ارتکابي براي سير مراحل قانوني به دادسرا معرفي شدند .
سرهنگ راستي خاطر نشان کرد: پليس در مسير تحقق اين مهم با قاطعيت و جديت کامل با اراذل و اوباش و افرادي که قصد بر هم زدن نظم و امنيت عمومي و آسايش و امنيت شهروندان را داشته باشند برخورد خواهد کرد.