چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۲

زندان، جزاي سارق سابقه‌دار لوازم داخلي خودرو

فرمانده انتظامي شهرستان ري از دستگيري يک سارق حرفه اي لوازم داخلي خودرو، خبر داد و گفت: متهم در بازجويي‌هاي انجام شده به 30 فقره سابقه سرقت در جنوب تهران و شهرستان ري، خبر داد.
سرهنگ «محمد قاسم طرهاني» در گفت‌وگو با خبرگزاري پليس، به دستگيري يک سارق سابقه دار لوازم داخلي خودرو اشاره کرد و گفت: با شکايت‌هاي تني چند از شهروندان ساکن شهرستان ري در خصوص سرقت لوازم داخلي خودروهايشان، تيم‌هاي عملياتي و انتظامي اين فرماندهي، با هماهنگي‌هاي انجام شده براي دستگير متهم يا متهمان وارد عمل شدند.
اين مقام انتظامي عنوان داشت: تحقيقات ادامه داشت تا اين که با همکاري مالباختگان اين پرونده‌ها، مشخصات و شگردهاي سرقت يکي از سارقان حرفه اي و سابقه دار لوازم داخلي خودرو شناسايي و اقدامات براي دستگيري وي ادامه يافت. وي تصريح کرد: با سرنخ‌هاي به دست آمده، ماموران پليس آگاهي شهرستان ري موفق شدند مخفيگاه اين متهم را شناسايي کرده و با هماهنگي از سوي مرجع قضائي وي را در مخفيگاهش دستگير و به پليس آگاهي ري منتقل کنند.
سرهنگ طرهاني، بيان کرد: در بازجويي‌هاي انجام شده از متهم، وي به 30 فقره سرقت اعتراف کرد و عنوان داشت که هر بار پس از رهايي از زندان مجددا به سراغ اقدامات مجرمانه خود رفته و به سرقت لوازم داخلي خودرو مي پرداخته است.
فرمانده انتظامي شهرستان ري، با اشاره به اين که سارق مذکور پس از تکميل پرونده به دادسرا منتقل شد، گفت: بنابر دستور مرجع قضائي، اين مجرم راهي زندان شد.
توجه به هشدارها و توصيه‌هاي انتظامي و رعايت نكات حفاظتي توسط مردم از بروز بسياري از سرقت‌ها جلوگيري مي‌کند.