سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۲

50درصد تصادفات منجر به فوت در تهران مربوط به موتورسواران است

معاون عمليات پليس راهور تهران بزرگ، از جزئيات طرح ترافيکي 10 خبر داد و گفت: کاهش تخلفات موتورسواران، دغدغه و مطالبه مردمي است.
به گزارش خبرگزاري پليس، سرهنگ «احسان مومني»، با اشاره به جزئيات اجراي طرح 10 از سوي پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ، از شهروندان به خاطر همکاري با مجموعه پليس، تشکر کرده و به تشريح جزئيات اين طرح پرداخت. اين مقام انتظامي عنوان داشت: طرح 10 که همان نظم بخشي، ساماندهي و ايمني تردد موتورسواران در شهر تهران است، در روزهاي آتي نيز همچنان ادامه دارد. معاون عمليات پليس راهور تهران بزرگ، با تاکيد بر اين که يکي از دغدغه‌هاي اصلي پليس راهور، ساماندهي تردد‌ها، کاهش تصادفات و تخلفاتي است که موتورسواران انجام ‌مي‌دهند، گفت: 50 درصد از متوفيان حوادث رانندگي در شهر تهران مربوط به موتورسوران است و همچنين 62 درصد از مجروحين حوادث رانندگي نيز مربوط به موتورسواران است، که اين آمار بسيار بالا است. معاون عمليات پليس راهور تهران بزرگ اظهار داشت: انضباط بخشي به ترددهاي ايمن و کاهش تخلفات موتورسواران دغدغه و مطالبه مردمي است که اين رويکرد، با ساماندهي موتورسواران و ايمن تردد آنها تحت عنوان طرح 10 مطرح و انجام شده است.