چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۲
در نشست خبری هیات رئیسه جبهه اصلاحات مطرح شد

تاکید جبهه اصلاحات به بازگشت صندوق رای به مردم

گروه سیاسی- خاطره میرزا: نشست خبری جبهه اصلاحات با حضور آذر منصوری دبیرکل جبهه اصلاحات، جواد امام سخنگوی جبهه اصلاحات، محمد سالاری، رییس کمیته راهبردها و برنامه‌ریزی جبهه اصلاحات ایران، علی شکوری‌راد، طاهره نقی‌ئی و جمعی اصحاب رسانه صبح دیروز (سه‌شنبه) در محل انجمن اسلامی‌پزشکان برگزار شد.
اصلاح‌طلب بودن در این شرایط کار سخت و دشواری است
آذر منصوری، دبیرکل جبهه اصلاحات در این نشست خبری با اشاره به اینکه متاسفانه جریان اصلاحات در چند سال اخیر صدایش کمتر در رسانه‌ها شنیده می‌شود، افزود: با توجه به سرمایه‌‌های عظیمی‌که رقبای داخلی جبهه اصلاحات و خارج از مرزها دارند این نیاز بیش از پیش خود را نشان می‌دهد؛ تقویت بعد و ظرفیت رسانه‌ای از اقدامات جبهه اصلاحات خواهد بود.
منصوری با تاکید بر اینکه اصلاح‌طلب بودن در این شرایط کار سخت و دشواری است، گفت: در صورت فقدان اصلاح‌طلبی باید بیش از پیش نگران ایران بود.
وی با اشاره به اینکه مهم‌ترین سوالی که در دوره جدید جبهه اصلاحات بنای پاسخ دادن به آن را داشتیم این بود که اصلاح‌طلبان در کدام سمت ایستاده‌اند، خاطر نشان کرد: حفظ مسیر اصلاح‌طلبانه، قانونی، مدنی، مسالمت‌جویانه و پرهیز از خشونت و دفاع از حقوق همه شهروندان با همه سلایق و دیدگاه‌ها و دفاع از حقوق بشر تک تک شهروندان ایران را دنبال می‌کنیم و این شاخص‌ها نقطه تمایز ما با سیار جریان‌هاست.
منصوری خاطر نشان کرد: جامعه از تکلیف محوری عبور کرده و به دنبال مرجع می‌گردد تا پس از جنبش زن، زندگی، آزادی کدام جریان می‌تواند مطالبات مردم را نمایندگی کند.
وی با تاکید بر اینکه جلسات مجمع و کمیته‌های متناظر جبهه اصلاحات در جریان بوده و هست، گفت: آنچه اتفاق افتاد تحت عنوان بیانیه‌ها جبهه اصلاحات منتشر شده و برآیند گفت‌وگوهایی بود که از جامعه و رفتار حاکمیت داشتیم.
منصوری با اشاره به اینکه مرزبندی خودمان را روشن کردیم؛ خاطر نشان کرد: از اهداف و آرمان انقلاب اسلامی‌دفاع می‌کنیم که در گفتمان امام در نوفل‌لوشاتو مطرح شده است، مردم در حق تعیین سرنوشت نقش داشته باشند.
وی در تحلیل فضای جامعه تصریح کرد که شاهد بیشترین فاصله و شکاف بین جامعه و حاکمیت هستیم. به گفته وی جامعه در دنیای دیگر زندگی می‌کند و حاکمیت هم در دنیای موازی دیگری.
منصوری در ادامه به قانون انتخابات اشاره کرد و گفت: با تصویب قانون انتخابات در ادامه پروژه یکدست‌سازی دایره انتخاب شوندگان را محدود کردند، از ابتدا پیش‌بینی‌هایی وجود داشت که مسیر در پیش گرفته شده برای یکدست‌سازی، انتخابات را به سمتی خواهد برد که بیش از پیش از معنا تهی شود.
هیچ مسئولی حق تعیین تکلیف
برای شهروندان را ندارد
وی با تاکید بر اینکه اگر به دنبال انتخابات حداکثری و پرشوری بودیم این قوانین نباید تصویب شود، گفت: قانون انتخابات جریان اصلاحات را در مسیری قرار داد که توصیه‌ای برای احزاب و مردم ندارد.. شهروندان باید باور کنند که نماینده‌ای که انتخاب می‌کنند، می‌تواند مطالبات‌شان را پیگیری کند.
منصوری تاکید کرد این مهم به معنای قهر با صندوق رای نبود و ما اتفاقا بر این باور هستیم که باید رایی که از مردم گرفته شده، با معنابخشیدن واقعی به انتخابات، مجدد به صاحبان واقعی آن‌ها بازگردد.
وی خاطر نشان کرد: باید گفتمان جبهه اصلاحات متناسب با شرایط جامعه و حاکمیت بروزرسانی شود. یکی از پروژه‌های مهم این دوره جبهه اصلاحات، نوسازی گفتمان جریان اصلاحات با تکیه بر بیانیه پانزده ماده‌ای سید محمد خاتمی‌است که در اوج رخدادهای جنبش زن‌، زندگی، آزادی منتشر شد.
وی در پاسخ به سوالی درباره راهبردهای انتخاباتی، اظهار داشت: نه ما و نه هیچ مسئولی حق تعیین تکلیف برای شهروندان را در راستای رای دادن یا ندادن، ندارد.
منصوری با بیان اینکه یکی از مصادیق مشارکت جریان سیاسی در انتخابات این است که بتواند افرادی را به جامعه معرفی کند و در قبال عملکرد آن‌ها تضمین دهد، افزود: ما خود را در دوگانه تحریم-مشارکت تعریف نمی‌کنیم و در شرایطی قرار گرفته‌ایم که امکان ارائه لیست به مردم وجود ندارد.
جامعه از تکلیف‌محوری
عبور کرده است
دبیرکل جبهه اصلاحات با تاکید بر اینکه من تصور نمی‌کنم که همه احزاب و اعضای جبهه بخواهند راه دیگری را در این انتخابات بروند، خاطر نشان کرد: اما، بخش عمده‌ای از اهمیت معنابخشی به صندوق رای به این است که اصلاح‌طلبان با یک صدای واحد وارد مسئله انتخابات شوند. به هر حال اگر چنانچه چندصدایی در قبال انتخابات نیز از سوی اصلاح‌طلبان وجود داشته باشد، باز مرجع نهایی، مجمع عمومی‌جبهه اصلاحات خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه جامعه از تکلیف‌محوری عبور کرده و به حق‌محوری رسیده است، گفت: بخشی از جامعه احساس می‌کند که از صندوق رای، امکان پیگیری مطالبات او وجود ندارد. یکی از حقوقی که جامعه از جریان اصلاح‌طلبی مطالبه می‌کند، معنادار شدن انتخابات است. آئین‌نامه اجرایی مصوب انتخابات مجلس دوازدهم به گونه‌ای است که نگرانی را نسبت به انتخابات بیشتر می‌کند.
منصوری در پاسخ به سوال «مردم سالاری» درباره احتمال ائتلاف جبهه اصلاحات با جریان میانه‌رو گفت: هیچ بحثی درباره ائتلافی در جبهه اصلاحات مطرح نشده و با توجه به تجربیات ادوار اخیر انتخابات، تلقی ما این است که چنین ائتلافی در جبهه اصلاحات صورت نخواهد گرفت.
وی در ادامه درباره واکنش جبهه اصلاحات به اظهارات اخیر سعید حجاریان که گفته میان انتخابات و خیابان منازل زیادی است ازجمله نافرمانی مدنی؛ شکل‌های خفیف نافرمانی مدنی می‌تواند حکومت را سر عقل بیاورد ابراز داشت: به هر حال دیدگاه‌های مختلفی در این ارتباط مطرح می‌شود و فضای انتخابات هم اقتضا می‌کند برای طرح انواع دیدگاه.
چرا دایره انتخاب مردم آنقدر
تنگ شده است؟
وی خاطر نشان کرد: در راهبرد منتشر شده از سوی جبهه اصلاحات، یک نکته را به عنوان یک ملاحظه مهم برای تصمیم‌گیری جبهه اصلاحات مطرح کردیم و آن هم بحث اثربخشی است. یعنی نسبت جامعه با صندوق رأی، برای یک جریان سیاسی. اتفاقاً این نسبت بسیار مهم است و یک جریان سیاسی باید بتواند این موضوع را تجزیه و تحلیل کند و داده‌های خود را نسبت به این مساله دقیق‌تر کند.
دبیرکل جبهه اصلاحات افزود: با قانون جدید انتخابات شما می‌بینید اساساً انتخابات مجلس خبرگان به لحاظ محدودیت برای انتخاب شوندگان یکی از بی‌سابقه‌ترین انتخابات‌هایی است که در طول تاریخ تشکیل این مجلس دارد برگزار می‌شود. منصوری خاطرنشان کرد: چرا باید دایره انتخاب مردم انقدر تنگ شود؟ نمی‌شود ما از یک طرف به مردم بگوییم که حق شما و تکلیف شماست که بیایید در انتخابات شرکت کنید و از آن طرف به لوازم اصلی مردم‌سالاری که از پایه‌های امنیت ملی کشور، از پایه‌های اصلی مشروعیت سیاسی نظام و حرف اصلی امام در نوفل لوشاتو است توجه نکنیم. وی تصریح کرد: جریان‌های سیاسی انتخابات را تحریم نکردند، بلکه برگزارکنندگان و کسانی که باید اعتماد ایجاد می‌کردند و فاصله بین مردم و صندوق رأی را پر می‌کردند به وظیفه ملی، تاریخی و قانونی خودشان عمل نکردند.
نسبت مردم با صندوق رای
از دست رفته است
رئیس جبهه اصلاحات با اشاره به نتایج انتخابات خرداد ۱۴۰۰ عنوان کرد: در انتخابات 1400، رأی دوم آراء باطله بود، در واقع آراء باطله با آقای رئیسی رقابت می‌کرد، این اتفاق پیام گویایی داشت.
منصوری با تاکید براینکه نافرمانی مدنی در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی‌هم در نوع انتخاب مردم و هم در میزان آمدن پای صندوق‌های رأی خودش را نشان خواهد داد گفت: با توجه به فضا و برداشتی که ما از فضای سیاسی کل کشور داریم در هیچ انتخاباتی مانند انتخابات ۱۴۰۲ تا این حد بی‌اعتمادی نسبت به صندوق رأی در انتخابات وجود نداشته است.
وی یادآور شد: نسبت مردم با صندوق رای از دست رفته است. برخی معتقدند که باید مسیری که در ۹۲، ۹۴ و ۹۶ در پیش داشتیم، ادامه دهیم، اما این رویکرد، امروز با صخره ستبر مواجه شده است.
منصوری در خصوص بیانیه موسوم به ۱۱۰ فعال سیاسی و رسانه‌ای اصلاح‌طلب ذیل عنوان «روزنه‌گشایی کنیم»، اظهار داشت: ما حتما در جلسه آتی هیئت رئیسه جبهه به بیانیه اخیر ۱۱۰ نفر خواهیم پرداخت و مشخص می‌شود که جبهه اصلاحات چه واکنشی به آن دارد. علاوه بر خودِ ساز و کار جبهه، داوران و قضاوت‌کنندگان اصلی را باید مردمی‌بدانیم که اصلاح‌طلبان در این انتخابات اعلام کردند که در کنارشان خواهند ایستاد.
هیچ رسانه‌ای در اختیار جریان اصلاحات نیست
جواد امام، سخنگوی جبهه اصلاحات نیز در این نشست خبری با اشاره به انتخابات اسفندماه، اظهار داشت: جبهه راسا در مورد ثبت‌نام‌ها توصیه‌‌ای نداشته، اما نهایتا ۶ عضو جریان اصلاح‌طلب از فیلتر‌های نظارت استصوابی عبور کردند.
در کل کشور با مبناها و ترازی که احزاب داشتند، این عدد می‌تواند به ۳۰ نفر برسد! البته آمارهای متفاوتی داده می‌شود، اما به طور رسمی ‌با سوالی که از احزاب داشتیم، این عدد از ۳۰ نفر تجاوز نکرده است.
وی افزود: دوستانی که بیانیه موسوم روزنه را امضا کردند، باید به جای روزنه از معبر استفاده می‌کردند! چراکه حاکمیت این مسیر را با انواع مانع‌گذاری‌ها مین‌گذاری کرده است. نظارت استصوابی در همه عرصه‌ها دخالت و مدیریت می‌کند و این حلقه هر روز تنگ‌تر شده است. متاسفانه رویه‌های غلط هر بار به جای اصلاح، توسط یک جریان محدود به قانون بدل شد.
سخنگوی جبهه اصلاحات یادآور شد: امروز نظرسنجی‌ها، نگرانی از جامعه را نشان می‌دهد، نه جریان‌های سیاسی. هیچ رسانه‌ای در اختیار جریان اصلاحات نیست. نیروهای نظامی‌و سیاسی انواع رسانه‌ها را در اختیار دارند.
امام تاکید کرد که جبهه اصلاحات برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۴ هیچ برنامه‌ای در دستور کار خود ندارد. به گفته وی ما با صندوق رای قهر نکرده‌ایم و با قدرت در عرصه سیاست‌ورزی حضور داریم.
سخنگوی جبهه اصلاحات همچنین در خصوص رای اعتراضی که توسط حسن روحانی مطرح شده بود، عنوان کرد: آقای روحانی یک بحث رأی اعتراضی را داشتند، اما این درصورتی بود که خود آقای روحانی در این عرصه امکان حضور پیدا می‌کرد. رأی اعتراضی باید به‌هر حال یک رأی معنابخشی هم باشد، باید امکان یک رقابت یا حضور فراهم باشد، این رأی اعتراضی را به نام چه کسی باید در صندوق بیندازیم؟ وقتی ما کاندیدایی نداریم رأی اعتراضی را به نام همان‌هایی که در مقابل ما هستند، به صندوق بریزیم؟
وی ادامه داد تقاضای‌مان از حاکمیت این بود که این امکان را برای جریان اصلاحات و جریان‌های مشابه فراهم کنند که انگیزه‌ای باشد برای مردم، برای حضور و رأی اعتقادی یا اعتراضی‌شان.
امام تصریح کرد: از طرفی این تحریم را تحمیل کردند و از طرفی با دستان بسته اجبار به رأی می‌کنند و فقط رأی را حق الناس می‌دانند، امکان حضور و مشارکت و انتخاب را جزئی از حق الناس نمی‌دانند.
اصلاح طلبان تیمی‌ندارند که بخواهند بازی کنند
محمد سالاری، رییس کمیته راهبردها و برنامه‌ریزی جبهه اصلاحات ایران نیز در ادامه این نشست در پاسخ به این سوال مردم سالاری که جبهه اصلاحات چه برنامه‌ای برای بازسازی اعتماد مردم به اصلاح طلبان دارد گفت: جریان اصولگرایی وقتی احساس کرد که در انتخابات‌های که نسبتا رقابتی است قافیه را می‌بازد چون مردم از اصلاح طلبان هرچند با لیست‌های ناشناخته حمایت می‌کنند؛ لذا سعی کرد با تضعیف نهادهای انتخاباتی، تقویت و گسترش نهادهای انتصابی و از طرف دیگر با رویکرد نظارت استصوابی و ناکارآمد کردن منتخبین و حذف نخبگان و صاحب نظرانی که با تکیه برآنها می‌توانستیم ایران بهتر از امروز داشته باشیم، مردم را مایوس کند و تا حدودی هم موفق شد.
وی با بیان اینکه مجموعه جریان حاکم در طی سال‌های اخیر باعث شده است که انتخابات از معنا تهی شود، گفت: امروز همین‌ها مدعی انتخابات هستند و معترضند که چرا اصلاحطلبان لیست نمی‌دهند، اصلاح طلبان اصلا تیمی‌ندارند که بخواهند بازی کنند.
سالاری با اشاره به اینکه وضعیت جامعه و نگاه مردم تغییر کرده است، گفت: وضعیت حاکمیت نیز تغییر کرده است، حاکمیت همواره مشارکت حداکثری را در دستور کار داشت و سعی میکرد در زمان انتخابات گشایش‌های را ایجاد کند که همه جریان‌ها حتی با کاندیداهای نیابتی حضور داشته باشند، ولی از سال 98 همه به این اعتقاد رسیدند که جریان حاکم از مشارکت عبور کرده است و تلاش می‌کنند که نظریه آقای مصباح را نهادیته کنند، نظریه ای که به کمرنگ شدن رای و حضور مردم تاکید دارد.
وی با تاکید بر اینکه در اصل این جریان حاکم بوده است که مردم را از اصلاح طلبی ناامید کرده است افزود: این بزرگترین ظلم به حاکمیت بوده است، چرا که اصلاح‌طلبان در بین دو جریان براندازانی و ناجمهوریت داخلی تنها جریانی است که به توسعه و پیشرفت ایران می‌اندیشد؛ به همین دلیل تلاش می‌کند انتخابات را به مردم برگرداند.
سالاری خاطر نشان کرد: در راستای برگرداند اعتماد مردم به اصلاح طلبان، در سند نوسازی گفتمانی به سه سرفصل اشاره خواهیم کرد، سرفصل اول اصلاح طلبان با خودشان که بحث بازسازی گفتمان است، سرفصل دوم اصلاح‌طلبان با جامعه که بحث جامعه محوری را در نظر دارد و سوم اصلاح طلبان با حاکمیت در دستور کار است.
گفت: جبهه اصلاحات مبتنی بر شرایط زمان و مکان به تصمیم‌گیری مبادرت می‌کند. آنچه مسلم است، انتخابات و نهاد آن اصلی‌ترین پروژه جریان اصلاح‌طلبی از ابتدا تا امروز بوده است.
هیچ‌کس حق ندارد جریان اصلاحات را به قهر با صندوق رای متهم کند.
وی افزود: جریان رقیب، گویی باورش شده که انتخابات باید غیررقابتی، فاقد معنا و غیرآزاد بوده و جبهه اصلاحات باید در چنین فضایی شرکت کند.
تصمیم جبهه، چیزی جز برآیند دموکراتیک نظرخواهی از تک به تک اعضای
آن نبوده است.