چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۲

مجلس

سخنگوی هیات رئیسه مجلس خبر داد
پرداختی 25 میلیونی برای نمایندگان مجلس

سخنگوی هیات رئیسه مجلس ضمن رد اعداد غیرواقعی که درباره حقوق نمایندگان مطرح می‌شود گفت: با پیگیری که از معاونت اجرایی و اداره کل بودجه مجلس انجام دادم، فهرست پرداختی نمایندگان حدود ۲۵ میلیون تومان است و اعدادی که بیش از این در فضای مجازی منتشر می‌شود دروغ پردازی علیه نمایندگان و مجلس است.
به گزارش ایسنا، سیدنظام‌الدین موسوی سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفت: در پی حمله سایبری که به سایت مجلس انجام شد، برخی تصاویر منتسب به اسناد مجلس در فضای مجازی منتشر شده که کذب است.
وی درباره برخی تصاویر که با عنوان مجموع دریافتی نمایندگان در فضای مجازی منتشر می‌شود گفت: این اعداد ‌و ارقام حقیقت ندارد و میزان حقوق نمایندگان در حد متعارف و منطبق بر قانون است.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس افزود: من با پیگیری که از معاونت اجرایی و اداره کل بودجه مجلس انجام دادم، فهرست پرداختی نمایندگان حدود ۲۵ میلیون تومان است و اعدادی که بیش از این در فضای مجازی منتشر می‌شود دروغ پردازی علیه نمایندگان و مجلس است.
موسوی توضیح داد: همچنین نمایندگان بابت وظایف نمایندگی و هزینه دفاتر در شهرستان‌ها نیز رقمی‌را که فقط مجاز به استفاده در حوزه مشخص دارند، دریافت می‌کنند. میزان هزینه‌های دفاتر قبلا توسط خود نمایندگان در تریبون مجلس، رسانه ملی و سایر رسانه‌ها شفاف شده و اعداد ادعا شده در تصاویر منتشر شده به هیچ وجه با هزینه‌های دریافتی نمایندگان برای دفاتر خود انطباق ندارد. وی اضافه کرد: مجلس یازدهم در مصوبات خود، ساختار اداری مجلس را موظف کرده برخلاف ادوار گذشته، مجموع حقوق و مزایای مجلس را در سامانه ثبت حقوق و مزایا ثبت کند که گام مهمی‌در شفافیت محسوب می‌شود.

بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه بودجه
در کمیسیون تلفیق

کمیسیون تلفیق ظهر دیروز در جلسه‌ای ایرادات شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس در بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ را بررسی می‌کند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌از روز اول تا هفتم بهمن در ۱۰ جلسه و پنج روز به بررسی جزییات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پرداختند.
شورای نگهبان بعد از برگزاری جلساتی، روز گذشته نظر خود درباره لایحه بودجه ۱۴۰۳ را به مجلس ارسال کرد؛ امروز کمیسیون تلفیق در جلسه ای به بررسی ایرادات شورا در لایحه بودجه سال آینده می‌پردازد.
فردا نیز گزارش کمیسیون تلفیق درباره رفع ایرادات شورای نگهبان در بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در جلسه علنی مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در صورت تائید شورای نگهبان، بخش اول لایحه بودجه برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود سپس دولت بخش دوم لایحه بودجه مربوط به جداول را به مجلس تقدیم می‌کند.