چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۲
رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی عنوان کرد

لزوم تولد سه فرزند در هر خانواده ایرانی

میزان باروری در کشور، 1/74 نفر است
رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی گفت: میزان باروری در ایران در سال ۱۴۰۰، 1/74 نفر بوده و این در حالی است که یک کشور در صورتی به سمت منفی شدن و سالمندی کامل نمی‌رود که میزان باروری آن بالای ۲‌.۱ نفر باشد، بنابراین باید باروری به بالای 2/1 نفر برسد یعنی هر خانواده باید بالای سه فرزند داشته باشد‌.
دکتر محمداسماعیل مطلق در کنگره بین‌المللی سلامت خانواده، فرزندآوری و صیانت از جمعیت که در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز برگزار شد، اظهار کرد: انتظار می‌رود کسانی که در این کنگره حضور دارند، مشکلات موجود در جامعه در زمینه جوانی جمعیت را باور کنند و برای حل آن ابتدا از خود و خانواده‌شان شروع کنند زیرا نمی‌توانیم به دیگران چیزی را دیکته کنیم‌‌.
به گزارش ایسنا، وی افزود: میزان باروری در ایران در سال ۱۴۰۰، 1/74 نفر بوده و این در حالی است که یک کشور در صورتی به سمت منفی شدن و سالمندی کامل نمی‌رود که میزان باروری آن بالای 2/1 نفر باشد، بنابراین باید باروری به بالای 2/1 نفر برسد یعنی هر خانواده باید بالای سه فرزند داشته باشد‌. رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی گفت: میزان خام موالید کل کشور در سال ۱۳۹۵، 19/3 مورد بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به 3/13 رسیده است‌.
وی بیان کرد: طبق بررسی‌های انجام شده، در ۶۰ سال گذشته در ایران میانگین سن ازدواج زنان چهار سال و میانگین سن ازدواج مردان سه سال افزایش یافته است‌. از سال ۱۳۸۹ روند ازدواج نیز کاهش داشته و روند طلاق افزایش یافته است‌. مطلق گفت: در سال ۱۴۰۰، ۵۷۰ هزار ازدواج در کشور ثبت شده که در سال ۱۴۰۱ این رقم به ۵۲۴ هزار مورد رسیده است‌. تعداد طلاق در این مدت نیز ۴۰۰ مورد افزایش یافته است‌. وی افزود: در ۶۰ سال گذشته بُعد خانوار در کشور یعنی متوسط تعداد خانوار از 4/1 به کمتر از 3/3 رسیده است‌.
وی با تاکید بر لزوم افزایش سالانه موارد ازدواج به میزان ۱۰ درصد و کاهش طلاق به میزان ۱۰ درصد، گفت: با توجه به تبعات تک فرزندی، برخی کشورهای اروپایی قانون آورده‌اند که هر خانواده حداقل دو فرزند داشته باشد‌.
دبیر علمی کنگره بین‌المللی سلامت خانواده، فرزندآوری و صیانت از جمعیت تصریح کرد: یکی از مسائل موجود در بحث جوانی جمعیت این است که ازدواج دیر انجام می‌شود و در نهایت منجر به تک فرزندی می‌شود که باید این مشکل حل شود‌. از سوی دیگر فاصله فرزند اول و دوم طولانی است و باید فاصله فرزندان به زیر سه سال برسد که اکنون این رقم در ایران بالای سه سال است‌.