چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۲

حمله 2 شرور خطرناک به پسر جوان در غرب تهران

اراذل و اوباش که با شمشیر و قمه زورگیری می‌کردند به صحنه جرم بازگردانده شدند.
به گزارش رکنا، در ادامه اقدامات پلیس تهران بزرگ در برخورد با اراذل و اوباش که ابتدای سال جاری در دستور کار قرار گرفته بود صبح روز گذشته 24 بهمن ماه بازسازی صحنه جرم قدرت نمایی و زورگیری تعدادی از اراذل و اوباش که در محله‌های غرب تهران باعث ایجاد رعب و وحشت برای مردم ‌می‌شدند آغاز شد. برای نمونه ای از حمله‌های خشن این افراد شرور ‌می‌توان به زورگیری و سرقت توأم با ضرب و جرح شهروندان در اوایل بهمن ماه اشاره کرد که طی آن 2 نفر از اراذل و اوباش سابقه‌دار با شمشیر و قمه به پسر جوان 28 ساله ای حمله کرده و او را از هدف ضربات سنگین شمشیر قرار دادند‌، به گونه‌ای که این کار باعث قطع انگشتان و ناکارآمدی عصب‌های هر دو دست و یک پا این پسر جوان ‌می‌شود.
سرهنگ سعید راستی رئیس مرکز عملیات سازمان اطلاعات تهران بزرگ گفت: شناسایی و بازداشت اراذل و اوباش همچنان در دستور کار پلیس قرار داشته و این قول را به مردم ‌می‌دهیم که با هیچ کدام از این اشرار سر سازش نخواهیم داشت و با هر شخصی که بخواهد نظم و آرامش شهر و شهروندان را به خطر انداخته و برای مردم ایجاد رعب و وحشت کند به طور قاطعانه برخورد خواهیم کرد.