چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۲
بخشش بدهکاران بانکی اوج گرفت

فرصت دوباره برای بازپرداخت 78 همت وام بانکی

تسهیلات امهالی بانک‌های کشور در دی ماه امسال نسبت به ماه قبل از نظر تعداد بیش از 500 درصد و از نظر مبلغ معادل 190 درصد افزایش داشته که نشان از تمایل بالای بانک‌ها برای بخشش بدهکاران بانکی بوده است.به گزارش اکوایران، طی 10 ماهه نخست امسال بیش از 4 هزار و 308 همت تسهیلات از سوی بانک‌ها پرداخت شده که حدود 1.8 درصد آن مربوط به تسهیلات امهالی و بخشش مجدد بدهکاران بانکی بوده است.بانک مرکزی تازه‌ترین گزارش مربوط به تسهیلات پرداختی بانک‌های کشور را به تفکیک امهالی و غیرامهالی منتشر کرده است.تسهیلات امهالی به معنای این است که به بدهکاران برای بازپرداخت تسهیلات بدون لحاظ کردن جریمه تاخیر، فرصت دوباره داده می‌شود.طبق قانون این فرصت تنها یک‌بار و به مدت 5 سال امکان‌پذیر بوده و بانک‌ها می‌توانند به دو حالت این فرصت را به بدهکار بدهند، یکی ادامه قرارداد فعلی با کمک تقسیط یا تمدید قرارداد و حالت دوم به صورت انعقاد قرارداد جدید، در قالب تجدید یا تبدیل قرارداد.
بر اساس این گزارش 5 بانک هیچگونه تسهیلات امهالی را به ثبت نرسانده اما 24 بانک دیگر طی 10 ماهه نخست امسال به بیش از 183 هزار بدهکار بانکی برای بازپرداخت 78 همت بدهی فرصت، دوباره دادند.بررسی جزییات داده‌ها نشان می‌دهد که در یک ماهه دی ماه امسال، حدود 4.6 درصد کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها را تسهیلات امهالی تشکیل داده که معادل 20.5 همت بوده است.در دهمین ماه امسال بانک‌های ملی، سپه، پست بانک، مسکن، کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه صادرات، توسعه تعاون، صادرات، تجارت، ملت، رفاه، سامان، سرمایه، سینا، آینده، دی، شهر، گردشگری، ایران زمین، پاسارگاد و خاورمیانه وموسسه اعتباری ملل تعداد 65 هزار و 760 فقره تسهیلات به ارزش 20 هزار و 493 میلیارد تومان را امهال کردند.تعداد و ارزش تسهیلات امهالی بانک‌های یاد شده در دی ماه نسبت به ماه قبل هرکدام به ترتیب بیش از 500 و 190 درصد افزایش داشته که نشان از تمایل بالای بانک‌ها برای بخشش بدهکاران بانکی بوده است.بررسی آمارها تسهیلات امهالی از ابتدای سال جاری نشان می‌دهد، میزان این تسهیلات از نظر تعداد و ارزش در دی ماه بی‌سابقه بوده است. از سوی دیگر سهم تسهیلات امهالی از کل تسهیلات پرداخت شده نیز در پایان دی ماه امسال افزایش یافته و به 1.8 درصد
رسیده است.