چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۲

تامین ۹۰ درصد زعفران دنیا توسط ایران

عضو شورای ملی زعفران گفت: با توجه به مشکلات متعدد صادرات ناشی از بازگشت ارز به سامانه نیما میزان صادرات کاهش و در مقابل قاچاق افزایش یافته است، در حالیکه با رفع مشکلات بازگشت ارز، قاچاق زعفران دیگر صرفه اقتصادی ندارد.علی حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تاثیر تنش‌های سرمایی و گرمایی در تولید زعفران اظهار کرد: به دلیل تنش‌های سرمایی و گرمایی تولید زعفران در سال جاری در سه استان عمده تولید کننده این محصول یعنی خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی ۴۰ تا ۶۰ درصد کاهش یافته است.وی افزود: طبق آمار وزارت جهادکشاورزی ۱۲۳ هزار هکتار سطح زیر کشت زعفران در کشور در سه استان مذکور وجود دارد که از این میزان باید حداقل ۵۰۰ تا ۶۰۰ تن و در عالی‌ترین شرایط ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ تن زعفران تولید شود، ولی آمارها کمتر از این مقدار را نشان می‌دهد.عضو شورای ملی زعفران تصریح کرد: به عنوان یک فعال در این بخش معتقدم که در بخش زعفران باید آموزش‌های لازم کاشت، داشت و برداشت داده شود. اینکه هنوز نمی‌دانیم چقدر، در چه زمانی، با چه پیازی، در چه عمقی بکاریم و چه زمانی آبیاری کنیم باعث ‌می‌‌شود تولید دچار نوسان باشد و کوچکترین تنش نیز آن را تحت تاثیر قرار دهد.وی تصریح کرد: وظیفه وزارت جهادکشاورزی آموزش است که متاسفانه این بخش هنوز مغفول مانده است.حسینی با بیان اینکه زعفران ایران ۸۰ تا ۹۰ درصد نیاز بازارهای خارجی را تامین می‌کند، گفت: برای صادرات سختگیری‌هایی وجود دارد و گفته می‌شود که صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات را به صورت نیمایی بازگردانند و برای بازگشت ارز تعهد بدهند این در حالیست که صادرکنندگان کارتن، کیسه، زعفران، جعبه بسته‌بندی و... خود را با ارز آزاد خریداری می‌کنند. در مقابل اما قاچاقچیان هیچ مشکل و مانعی ندارند. به عبارت دیگر با توجه به مشکلات متعدد صادرات ناشی از بازگشت ارز به سامانه نیما میزان صادرات کاهش و در مقابل قاچاق افزایش یافته است، درحالیکه با رفع مشکلات بازگشت ارز، قاچاق زعفران دیگر صرفه اقتصادی ندارد.وی در پایان گفت: تولید ما دچار مشکل است.