چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۲
رئیس پیشین بانک مرکزی پاسخ داد

چرا بودجه ایران همواره کسری دارد؟

رئیس پیشین بانک مرکزی گفت: دلیل کسری این است که ابتدا سمت هزینه بودجه را می‌بندند و توجه نمی‌کنند درآمد چقدر است، زیرا همه باید راضی باشند.
به گزارش ایلنا، ولی‌الله سیف با بیان اینکه زمانی که مجلس بودجه را تصویب می‌کند درآمد و هزینه‌ها باهم نمی‌خواند، اظهار داشت: دلیل کسری این است که ابتدا سمت هزینه بودجه را می‌بندند و توجه نمی‌کنند درآمد چقدر است، زیرا همه باید راضی باشند.
نمایندگان استان‌های مختلف و وزارتخانه‌ها هرکدام توقعاتی دارند، اینها اطلاعات را اخذ و تبدیل به پکیج هزینه‌های بودجه می‌کنند و سازمان برنامه که برای ارسال به مجلس آماده می‌کند و لایحه پیشنهادی دولت باید به همان اندازه درآمد هم پیش‌بینی کند.
وی افزود: برخی درآمدها واقعی و برخی درآمدها را دولت مجبور است ارزیابی بالاتر داشته باشد و اعداد و ارقامی را عنوان کند که می‌داند محقق نخواهد شد، در مجلس هم نمایندگان دست‌کاری و برخی هزینه‌های دیگر را اضافه می‌کنند و نهایتا هر زمان سرجمع بودجه افزایش پیدا کند اگر دولت مخالف باشد نمی‌توانند این کار را انجام دهند مگر اینکه دولت اعلام رضایت کند، نهایتا خیلی درآمدهای بودجه‌ای که تصویب و برای اجرا به دست دولت می‌رسد قابل تحقق نیستند. با این وجود روی هزینه‌ها مدعی و متولی خاص خود را دارند و دستگاه‌ها دنبال سازمان برنامه هستند که تخصیص بگیرند و در بودجه هزینه کنند.رئیس پیشین بانک مرکزی گفت: خیلی از پروژه‌هایی که وزارتخانه‌ها انجام می‌دهند پشتیبان و حامی استانی دارد و نمایندگان همه دنبال آن هستند تخصیص بگیرند و دولت به دلیل این فشارها مجبور می‌شود برخی جاها را زخمی کند.