چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۲
براساس شامخ دی ماه ۱۴۰۲

چشم‌اندازها از اقتصاد ایران مثبت شد؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد دردی ماه سال جاری شامخ اقتصاد به ۵۰.۸۴ و شامخ صنعت به عدد ۵۱.۶۵ رسیده که حاکی از بهبود اندک وضعیت نسبت به آذرماه است.به گزارش اکوایران، طبق آمار شاخص مدیران (شامخ) خرید منتشر شده توسط اتاق بازرگانی ایران در دی ماه ۱۴۰۲، شامخ کل اقتصاد و شامخ بخش صنعت در این ماه بهبود یافته است. طبق این آمار، در دی ماه امسال شامخ کل اقتصاد به عدد ۵۰.۸۴ و شامخ صنعت به ۵۱.۶۵ رسیده است.یکی از مهمترین شاخص‌های اقتصادی که ماهیانه توسط اتاق بازرگانی ایران منتشر می‌شود شامخ است. شامخ مخفف «شاخص مدیران خرید» است. شامخ یک شاخص بین‌المللی است که توسط بسیاری از کشورهای دنیا محاسبه می‌شود. این شاخص بر اساس پرسشنامه به دست ‌می‌آید که یک تصویر آنی از شرایط اقتصاد کلان و بخش صنعت ارائه می‌کند. به بیان دیگر مدیران شرکت‌ها در ماهیانه اقدام به پاسخ به یک پرسشنامه می‌کنند که حاوی چند سوال است. از میزان تولید محصولات گرفته تا انتظارات تولید در ماه آینده سوالاتی است که مدیر مجموعه به آنها پاسخ می‌دهد. باید دقت کرد که مدیران با توجه به شرایط فعلی و واقعی کسب و کار خود به سوالات پاسخ می‌دهند نه طبق نظرات شخصی و حدسیات خود.پاسخ‌دهندگان سه گزینه برای پاسخ به سوالات دارند؛ وضعیت نسبت به ماه قبل بهتر شده،‌ بدتر شده و تغییری نکرده. وضعیت بهتر معادل عدد یک، وضعیت بدتر معادل عدد صفر و وضعیت خنثی معادل عدد ۰.۵ است. برای محاسبه شامخ، درصد پاسخ دهندگان به سوالات را در نمره سوال ضرب می‌کنند. حاصل نشان دهنده شامخ آن بخش است. برای مثال اگر ۱۰۰ درصد پاسخ‌دهندگان گزینه بهتر شده است را انتخاب کنند شامخ معادل ۱۰۰ و اگر گزینه بدتر شده است را انتخاب کنند شامخ معادل صفر خواهد شد. همچنین اگر گزینه خنثی توسط همه مدیران انتخاب شود شامخ رقم ۵۰ را نشان خواهد داد. ۵۰ نشان دهنده عدم تغییر وضعیت نسبت به ماه گذشته است. هرچه عدد شامخ از ۵۰ بالاتر باشد نشان دهنده بهتر شدن اوضاع نسبت به ماه قبل است. و بزرگتر بودن این عدد سرعت بهتر شدن وضعیت نسبت به ماه قبل را نشان می‌دهد. از طرفی هرچه این شاخص از ۵۰ پایین‌تر باشد نشان دهنده بدتر شدن اوضاع است و هرچه شامخ پایین‌تر باشد به معنای افزایش سرعت بدتر شدن اوضاع نسبت به ماه قبل است.این شاخص در دو بخش شامخ اقتصاد و شامخ صنعت ارائه می‌شود. شامخ اقتصاد نشانگر وضعیت اقتصادی و شامخ صنعت نشانگر وضعیت کلی صنعت در کشور است. آخرین آمار شاخص مدیران خرید در دی ماه امسال نشان می‌دهد شامخ اقتصاد به رقم ۵۰.۸۴ رسیده است. به عبارتی اقتصاد در این ماه در وضعیت بهبود قرار داشته اما شدت این بهبود همچنان پایین است. این درحالی است که شامخ آذرماه ۴۹.۸۸ بوده و در وضعیت نامناسب قرار داشته است. در سمت دیگر شامخ صنعت قرار دارد که وضعیتی مشابه شامخ اقتصاد را داشته است. عدد این شاخص در آذرماه امسال معادل ۴۹.۸۸ بوده که با بهبود به ۵۰.۸۴ رسیده است. به عبارتی صنعت در آذرماه وضعیت مناسبی نداشته ولی در دی ماه امسال وارد شرایط بهبود شده است. اما این بهبود همچنان ضعیف بوده و به شرایط ثبات نزدیک‌تر است.