چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۲

نوسازی ۸۰ هزار بافت‌ فرسوده

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: واحدهای نوسازی و بهره برداری شده در دولت سیزدهم به مرز ۸۰ هزار واحد رسید.به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آیینی مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، گفت: روند نوسازی و ارایه صدور پروانه ساختمانی برای واحدهای مسکونی در بافت‌های فرسوده شهری از مرز ۲۲۰ هزار واحد عبور کرد. سهم تهران در صدور پروانه ساختمانی از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون ۴۵ هزار واحد مسکونی بوده است.معاون وزیر راه و شهرسازی با یادآوری اینکه در دهه فجر امسال در بافت‌های فرسوده شهری در استان‌های سراسر کشور بیش از ۳۰ هزار واحد نوسازی شده به بهره‌برداری رسید و تحویل متقاضیان شد، تاکید کرد: آمارها نشان می‌دهد که واحدهای نوسازی و تحویل شده در دولت سیزدهم، هم اکنون به مرز ۸۰ هزار واحد رسیده است.