چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲

عرضه گوشت در کف 44 ماهه

طبق آخرین گزارش منتشر شده از کشتارگاه‌های کشور، عرضه گوشت قرمز در پایین‌ترین سطح در از انتهای خرداد ۱۳۹۹ تا کنون قرار گرفت.به گزارش اکوایران، داده‌های مرکز آمار از کشتارگاه‌های کل کشور نشان می‌دهد عرضه گوشت قرمز در کشور در دی ماه امسال نسبت به دی ماه سال گذشته و نسبت به آذر ماه سال جاری کاهش یافته است.بررسی روند عرضه گوشت کشور حاکی از آن است که گوشت قرمز در پایین‌ترین سطح عرضه از انتهای خرداد ماه ۱۳۹۹ قرار گرفته است. به عبارتی عرضه گوشت قرمز کشور پایین‌ترین سطح را در ۴۴ ماه اخیر به ثبت رسانده است. به بیان دیگر می‌توان گفت عرضه گوشت قرمز در دی ماه امسال به سطح دوران پاندمی کرونا در کشور رسیده است که در صورت عدم کنترل می‌تواند نگران کننده باشد.آخرین آمارهای عرضه گوشت قرمز در کشور حاکی از آن است که عرضه گوشت قرمز در دی ماه سال گذشته ۴۱ هزار تن بوده که با کاهش ۱۸ درصدی نسبت به سال جاری به ۳ هزار و ۵۰۰ تن رسیده است.بر اساس این آمارها، عرضه گوشت در ماه گذشته ۳۶ هزار و ۸۰۰ تن بوده است که با کاهش ۳ هزار و ۳۰۰ تنی در دی‌ماه امسال همراه بوده است.آخرین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد عرضه گوشت گوسفندی در دی ماه سال گذشته ۱۶ هزار و ۶۰۰ تن بوده است که با کاهش ۲۹ درصدی به ۱۱ هزار و ۸۰۰ تن در دی ۱۴۰۲ رسیده است.از سوی دیگر می‌توان مشاهده کرد عرضه گوشت گوسفندی در دی‌ماه امسال نسبت به ماه گذشته خود کاهش حدود ۹۰۰ تنی داشته است.یکی دیگر از انواع گوشت قرمز، گوشت گاو و گوساله است که مصرف زیادی در کشور دارد. عرضه این گوشت در دی ماه ۱۴۰۱ معادل ۲۰ هزار و ۷۰۰ تن گزارش شده که با کاهش بیش از ۳ هزار تن در دی امسال مواجه شده است. بر این اساس عرضه گوشت قرمز گاوی در دی سال جاری معادل با ۱۸ هزار و ۲۰۰ تن بوده است.آمار عرضه گوشت قرمز در آذر ماه گویای آن است که عرضه گوشت گاو و گوساله در آذر امسال نزدیک به ۲۰ هزار و ۴۰۰ تن بوده که کاهش ۱۰.۷ درصدی را در دی امسال تجربه کرده است.روند عرضه گوشت در کشور گویای آن است که عرضه گوشت قرمز در دی ماه امسال پایین‌ترین سطح را در ۴۴ ماه اخیر داشته است.