چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲

نقد حکمرانی اقتصادی در مراسم امین الضرب

دیروز، سه‌شنبه، در مراسم امین الضرب فعالان اقتصادی بخش خصوصی به نقد حکمرانی اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر پرداختند.به گزارش اکوایران، روزگذشته هشتمین دوره مراسم اعطای لوح، نشان و تندیس امین‌الضرب برگزار شد‌. در این مراسم که هیچ مقام دولتی حضور نیافته بود، فعالان اقتصادی به حکمرانی اقتصادی در تمام سال‌های اخیر در ایران نقد کردند.در آغاز مراسم محمود نجفی عرب رئیس اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد: کارآفرینان دلسوز، متعهد و سلامت در هیچ بزنگاهی از ایفای مسئولیت اجتماعی خویش شانه خالی نکرده و از اسلاف خود آموخته‌اند که خدمت به خلق، هدف و اولویت اول و فراموش‌نشدنی آن‌ها، و نیز پیمانه ارزیابی و قیاس آیندگان از ایشان خواهد بود.نجفی عرب گفت: بر اساس چنین منطقی و در زمانه‌ای که مهاجرت به یک فرهنگ عمومی‌تبدیل‌شده، کمتر کارآفرین و صاحب کسب‌وکار بزرگی را می‌بینید که جلای وطن کند. او افزود: در حالی‌که در تمام کشورهای جهان، ارکان حاکمیت، ‌دولت و مردم دائماً در حال ستایش کسانی‌اند که با کسب‌وکارشان ارزشی برای خلق ایجاد نموده و روند ساخت تمدن را مهیا کرده‌اند، متأسفانه جامعه ایران هنوز به این یقین نرسیده که در پس ظهور و طلوع یک کسب‌وکار، سال‌ها سخت‌کوشی و زحمت یک کارآفرین نهفته است.نجفی عرب گفت: شوربختانه از سال‌های آغازین تأسیس دولت مدرن در ایران، تلاش‌های مستمر بخش خصوصی در ایفای نقش ملی و نیز احیای وجهه اقتصادی با ناکامی‌مواجه شده است. عدم‌اعتماد به کارآمدی و توأمان صداقت در عملکرد، دو روی سکه نگاه دولت به فعالان اقتصادی ایرانی را مشخص می‌کند.او افزود: این نگاه متفاوت در کنار سؤبرداشت‌های طبقاتی و نیز تحلیل چپ‌گرایانه از اقتصاد، موجب شده است که کارآفرینی در مفهوم اجتماعی آن نه منادی امید، انگیزه و ارزش‌افزایی، بلکه مروج شکاف طبقاتی و ابزاری جهت سودجویی و تجمع ثروت ناپاک ارزیابی شود که این خود نیز جفایی مضاعف و ناحق در ادای دین به کسانی است که با درهم آمیختن دیدگاه ملی و آموخته‌های دینی، کمر همت به بازسازی اقتصاد وطن بسته‌اند.