چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲

اعتراض کاندیداهای بازنده انتخابات اندونزی

نامزدهای بازنده انتخابات ریاست جمهوری اندونزی خواستار تحقیقات در مورد اتفاق‌های قبل از انتخابات شدند.
۲ نامزد ناموفق در انتخابات ریاست جمهوری اندونزی هفته گذشته از پارلمان خواستند تا شکایات مربوط به بی نظمی‌های پیش از برگزاری انتخابات را بررسی کنند.
این فراخوان علی‌رغم اظهارنظر ناظران مستقل مبنی بر اینکه هیچ نشانه‌ای از تقلب سیستماتیک وجود ندارد، صورت گرفته است.
با توجه به اینکه نتایج رسمی به ۲۰ مارس موکول می‌شود، شمارش‌های غیررسمی نشان می‌دهد که پرابوو سوبیانتو، وزیر دفاع، در یک دور رأی گیری با حدود ۵۸ درصد آرا، برنده رقابت شد.
پیش بینی می‌شود که رقبای این چهره آنیس باسودان و گنجار پرانوو به ترتیب ۲۵ و ۱۷ درصد آرا را به دست آورند.
با این حال، بدون ارائه شواهد، هر ۲ گروه بازنده از ارعاب رأی دهندگان، دستکاری نهادهای دولتی و سوء استفاده از منابع دولتی مانند صندوق‌های رفاه در طول دوره مبارزات انتخاباتی برای تأثیرگذاری بر نتیجه انتخابات شکایت کرده‌اند.