پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲
بازرس ویژه رئیس‌جمهوری:

۹۰ مدیر متخلف در دولت رئیسی برکنار شدند

حجت الاسلام حسن درویشیان بازرس ویژه رئیس جمهوری از برکناری بیش از ۹۰ مدیر متخلف و ترک فعل کرده خبر داد.
درویشیان افزود: شایسته گزینی یکی از اصول ۱۲ گانه پیشگیری و مقابله با فساد است که رئیس جمهوری ابتدای دولت ابلاغ کرد و بازرسی ویژه را مامور پیگیری آن قرار داد. با بررسی‌های کارشناسی تاکنون بالغ بر ۹۰ مدیر ترک فعل کرده و متخلف و مدیرانی که شایستگی لازم را ندارند در سراسر کشور و در سطوح مختلف برکنار شدند و این آمار متشکل از مدیران دولت قبل و مدیرانی است که توسط این دولت منصوب شده اند.
وی افزود: به جز سفرهای استانی رئیس جمهوری، بازرسی ویژه نیز سفرهایی را در دستور کار دارد، اخیرا چند مدیر در حین سفر با هماهنگی مقامات استانی جابه جا شدند و تعدادی هم در دست بررسی است که این سوای آن آمار ۹۰ مدیران برکنار شده است.