; ?>; ?> تمرکز روی مدارس دخترانه برای مبارزه با مواد مخدر - مردم سالاری آنلاين
 
پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲

تمرکز روی مدارس دخترانه برای مبارزه با مواد مخدر

انسیه خزعلی معاون زنان و امورخانواده ریاست جمهوری، درباره این‌که آیا معاونت زنان و خانواه در آستانه سال نو بسته ویژه و حمایتی برای زنان سرپرست خانوار و یا بدسرپرست دارد، گفت: بسته‌های ویژه را طبیعتا جاهایی که متصدی هستند ارایه می‌دهند، چون ما (معاونت زنان و سرپرست خانواده نهاد ریاست جمهوری) کار اجرایی نداریم و کار ما نهایتا سیاست‌گذاری است. قسمت‌هایی که متصدی هستند، از جمله وزارت رفاه دارد این کار را انجام می‌دهد.
وی ادامه داد: (وزارت رفاه) بسته‌های غذایی دارد، هم برای مادران باردار، هم برای فرزندان و هم برای زنان شیرده و آن‌هایی که دهک پایین هستند و آن‌هایی که بدسرپرست هستند یا سرپرست خانوار هستند بخشی را کمیته امداد و بخشی را بهزیستی تحت پوشش دارد.
خزعلی تاکید کرد: کاری که بیشتر بر عهده ما (معاونت زنان و امور خانواده) است و مسئولیت ما است، سیاست‌گذاری و پشتیبانی است که ما در پشتیبانی سعی کردیم صندوق ضمانت را داشته باشیم که بیشتر برای خانم‌های سرپرست خانوار است و بدسرپرستان را هم معرفی می‌کنیم. همین طور بحث‌های سیاست‌گذاری برای شناسایی این‌ها و تحت پوشش قراردادن‌شان هم از نظر مشاوره و هم از نظر مسائل حقوقی و معیشتی در دستور کار است.
خزعلی در پاسخ به این‌که معاونت زنان در خصوص ترک اعتیاد زنان و بازگشت آنان به جامعه چه اقداماتی انجام داده است، عنوان کرد: همکاری‌هایی را با ستاد مبارزه با مواد مخدر داریم.
در بعضی از بخش‌ها و استان‌هایی که این مساله فراگیر است و در میان زنان و رو به ازیاد است، سعی کردیم با کمک گروه‌های مردمی پشتیبانی کنیم؛ یعنی در واقع با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر، هزینه‌هایی که ما گذاشتیم و هزینه‌ای که آن‌ها گذاشتند، شناسایی به صورت مشترک انجام گرفته و پشتیبانی برای آموزش و در واقع درمان هم انجام گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: البته ما هیچ کدام به صورت اجرایی وارد نمی‌شویم، ما فقط سیاست‌گذاری و هماهنگی داریم. الان بیشتر روی مدارس برای دختران متمرکز هستیم، به دلیل این‌که در بحث دخانیات و مواد مخدر دختران با خطر بیشتری مواجه هستند و به دلیل تاثیرگذاری که ممکن است روی خانواده و آینده آن‌ها داشته باشد، باید حفاظت بیشتری از آن‌ها انجام گیرد و این را در مدارس برنامه‌ریزی می‌کنیم.